เรื่องเล่าสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม


พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1มิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสื่อสารถึงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่มีจุดเริ่มต้นและพัฒนาการอย่างมีความหมายและความสำคัญควบคู่กับพัฒนาการของสังคม (พ.ศ.2511) จนถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมหาสารคาม (พ.ศ. 2517)และเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (พ.ศ.2537) รวมทั้งเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาองค์ความรู้ ด้านพิพิธภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสังคมได้รับประโยชน์จากกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ทั้งในด้านการปลูกจิตสำนึกแห่งคุณค่าและความสำคัญของท้องถิ่น การจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และกิจกรรมสำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคคลทั่วไป

ผศ.ดร.ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ ประธานโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีดำริจัดตั้งสวนสัตว์ขนาเล็กทั้งนี้ได้ความร่วมมือกับสวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมถ์ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของสถานีสัตว์จะมีสัตว์อยู่หลายชนิด อาทิ เช่น กวางลูซ่า,ละมั่ง ,เนื้อทราย, กวางดาว, นกยูง, นกแก้วมาคอร์ และยังมีสัตว์อื่นๆ อีกหลายชนิดในโครงการ เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สนับสนุนการวิจัย และการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหาสารคามและบุคคลทั่วไปรวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจจากการเพาะเลี้ยงและขยายพันธ์สัตว์บางประเภทด้วย

โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โดยตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอาคารบรมราชกุมารี (สำนักอธิการบดี) ภายในโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น 8 ส่วน ดังนี้

1. เรือนอีสารประยุกต์หลังใหญ่ ประกอบด้วย สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุมย่อย ห้องรับรอง คลังพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และนิทรรศการพัฒนาการของหมาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.เรือนอีสารประยุกต์หลังเล็ก ประกอบด้วยพัฒนาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน

3.เรือนโข่ง ปัจจุบันเป็นที่ตั้งขมรมนาฏศิลป์ และดนตรีพื้นเมืองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4.เรือนเกย ปัจจุบันเป็นที่ตั้งโครงการอนุรักษ์ใบลานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5.เล้าข้าวตูบต่อเล้า จัดแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้ในวิถีชีวิตชาวลุ้มแม่น้ำชี

6.เรือนผู้ไท จัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาชาวบ้านกลุ่มแม่น้ำชี

7.ลานกิจกรรม เป็นพื้นที่สำหรับจักกิจกรรมกลางแจ้ง

8.สถานีศึกษาสัตว์หมายเลขบันทึก: 610210เขียนเมื่อ 12 กรกฎาคม 2016 19:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กรกฎาคม 2016 19:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี