ห้องสมุดวชิรญาณ

tramp323
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ลิงก์ของห้องสมุดวชิรญาณ

http://vajirayana.org/

โครงการห้องสมุดดิจิทัลวชิรญาณจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมหนังสือต่างๆ ในประเทศไทยในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเข้าถึงเพื่อศึกษาและค้นคว้าได้สะดวกอย่างกว้างขวางทั่วถึง ในชั้นแรกอยู่ในระหว่างการจัดทำ "โครงการหนังสือเผยแพร่หนังสือดีที่ทรงคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" โดยได้รับการสนับสนุนในการคัดเลือกหนังสือวรรณกรรมไทยในประเภทและยุคสมัยต่างๆ จำนวน ๖๐ เล่มและอนุเคราะห์ต้นฉบับเพื่อจัดทำเป็นฉบับอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลรักษาวรรณกรรมเหล่านี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมลิงก์ความเห็น (0)