​เรื่องเล่า ดร. ผึ้ง : 2. กลลวง


สำนักพิมพ์นี้ ตีพิมพ์บทความหลากหลายสาขา ครอบจักรวาล ไม่มีความจำเพาะ หรือเจาะจงสาขาใดสาขาหนึ่ง

เรื่องเล่า ดร. ผึ้ง : 2. กลลวง

ดร. ภัทรพร คงบุญ นักวิชาการสังกัดมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มีประสบการณ์ค้นหาผลงานวิจัยที่มีคุณค่า สำหรับใช้ในการให้รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล แล้วยังไปศึกษาระดับปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จ ผมจึงขอให้เธอเขียนบทความบอกสังคม ในเรื่องที่เกี่ยวกับการตีพิมพ์ ต่อไปนี้เป็นข้อเขียนตอนที่ ๒ ของเธอ

ความรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อเขียนเป็นของ ดร. ภัทรพร มิได้เกี่ยวข้องกับมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า มหิดลแต่อย่างใด

และเมื่อผมอ่านสาระในบันทึกนี้แล้ว คิดว่าอาจมองแง่ดีว่าทางสำนักพิมพ์เขาแข่งขันกันมาก จึงต้องทำการตลาดในเชิงรุก ก็อาจเป็นได้


กลลวง

…………..สร้างความน่าเชื่อถือ ตามด้วยคำชื่นชม เยินยอ ทำให้ลืมตัว ขาดสติ ขาดความระมัดระวัง ขาดความยั้งคิด หลงเชื่อ .กระทำสิ่งที่อาจส่งผลเสียต่อตัวเอง ทำให้ได้รับความลำบากในภายภาคหน้า…………

ผู้เขียนได้รับ email ฉบับหนึ่ง ทันที่ที่กลับถึงไทย หลังจากเดินทางไปงาน conference ที่ ตปท โดย email ฉบับนี้เปิดฉากย่อหน้าแรก ด้วยหลักจิตวิทยา สาม ชอ (3 ช เชื่อถือ ชื่นชม เชิญชวน)

…….….เชื่อถือ…………

กล่าวว่าได้เรียนรู้งานของเรา จากที่ได้ไปนำเสนอที่ ตปท. (ระบุชื่อ topic และงาน conference)

……..…ชื่นชม………….

“รู้สึกสนใจในงานของเราอย่างมาก”

………..เชิญชวน…….…

“จึงขอเชิญให้เราส่งบทความดังกล่าวไปเผยแพร่ในวารสาร”

_____ย่อหน้าถัดแจ้งว่า ทางสำนักพิมพ์ / วารสารกำลังเสาะหานักวิจัยที่มีคุณภาพ high profile มาร่วมในทีมบรรณาธิการวารสารหรือเป็น reviewer หากคุณสนใจวารสารของเรา ขอให้ส่งประวัติของคุณมา

 • 10 วินาทีแรก..... ตื่นเต้น ดีใจ เฮ้ย งานเราน่าสนใจอ่ะ มีคนสนใจด้วย เชิญให้ส่งบทความแบบนี้ แสดงว่ามีโอกาสได้ตีพิมพ์แน่เลย
 • 10 วินาทีถัดมาหาคนร่วมทีม editorial board เลย แสดงว่าเราต้องเก่งมาก เขาจึงสนใจ

……………แม้ว่าผู้เขียนจะดีใจ หลงตัวเอง ในสามสิบวินาทีแรก……...

ความคิดผุดมาในสมอง ว่าส่งบทความไปที่นี่ดีกว่า แต่ความคิดดังกล่าวผุดขึ้นมาเพียงแว๊บเดียว เหมือนแสงแฟลช เมื่อแสงแฟลชมืดลง จึงได้สติ อ่าน email อีกครั้ง และเกิดคำถาม ดังนี้

1. เหตุใด editor ที่อ้างว่ามาจากวารสารที่มีคุณภาพ จึงพิมพ์ Dear Last name, First name,

ซึ่งเป็นลักษณะของการ copy มาจาก abstract

2. เหตุใด email ฉบับนี้ จึงระบุ ชื่อ topic และงาน conference ถูกต้อง และทราบ email address

3. เหตุใดจึงไม่มีคนสนใจ ติดต่อมา หลังจากไป นำเสนองานที่อื่น ซึ่งพบความแตกต่างคือ

-Topic ที่นำเสนอต่างกัน งานวิจัยต่างกัน (ถ้าไปร่วม conference สามงาน ก็จะส่งงาน 1 ชิ้น ต่อ 1 conference ไม่ได้เวียนเทียน ส่งงานเดียวสามแห่ง อาจเป็นไปได้ว่า งานอื่น ไม่น่าสนใจ)

- งาน conference ที่ไปร่วมก่อนหน้านี้ เผยแพร่เพียง topic และชื่อนักวิจัย ในกำหนดการเท่านั้น ไม่มีการพิมพ์เผยแพร่ abstract และ email ของผู้ขียน แต่งานที่ไปครั้งล่าสุดนี้ เผยแพร่ abstract, email ใน วารสารฉบับพิเศษ (supplement) ซึ่งสามารถ download ได้ ดังนั้นไม่ว่าใครก็ตามสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว และสามารถนำไปใช้ได้

4. วารสารและสำนักพิมพ์นี้ มีความน่าเชื่อถือ มากน้อยเพียงไร สำนักพิมพ์ตั้งอยู่ที่ใด มีวารสารใดบ้าง

วิเคราะห์ ดังนี้

ข้อ 1 _____ ไม่น่าจะใช่มนุษย์พิมพ์เอง

ข้อ 2 _____เหตุทีระบุ ชื่อ topic และงาน conference ได้ถูกต้อง เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เผยแพร่ abstract, email ใน วารสารฉบับพิเศษ (supplement) ซึ่งสามารถ download ได้

ข้อ 3_____งาน conference สองงานแรก ไม่มีข้อมูล abstract, email เผยแพร่

ข้อ 4_____เมื่อพิจารณาตามข้อมูลที่ให้มาใน email แล้ว พบว่าสำนักพิมพ์นี้ ตีพิมพ์บทความหลากหลายสาขา ครอบจักรวาล ไม่มีความจำเพาะ หรือเจาะจงสาขาใดสาขาหนึ่ง ซึ่งอาจจะอนุมานได้ว่าสำนักพิมพ์คงใหญ่มาก มีนักวิจัยที่เชี่ยวชาญทุกสาขาจำนวนมาก สามารถ review บทความได้หลากหลาย ฉีกแนวได้ขนาดนี้ (ตามรายชื่อที่ส่งมาใน email ด้านล่าง)

นอกจากนี้ ก็ยังค้นข้อมูลผ่าน search engine (google นั่นเอง) พบว่ามีนักวิจัยจำนวนไม่น้อย ได้รับ email ลักษณะนี้ จากสำนักพิมพ์นี้ แต่เปลี่ยนชื่อวารสาร และที่ตั้งสำนักงาน ลักษณะที่เหมือนกันคือ นักวิจัยจะได้รับ email ทันที หลังจากงาน conference จบ และเผยแพร่ abstract

(หากเป็นคนมองโลกเชิงบวกมากๆ อาจจะจินตนาการว่า editor ของสำนักพิมพ์นี้ เดินทางตลอดเวลา ไปทุกงาน conference และคงเดินทางด้วยเครื่องบิน jet ส่วนตัว จึงสามารถประหยัดเวลา ไปร่วมได้ “ทุกงาน ที่จัด ในสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก”)

เมื่อพิจารณาถึงความเป็นไปได้ และความน่าเชื่อถือแล้ว ผู้เขียนเห็นว่า email ฉบับนี้ เป็นกลลวง หลอกล่อ ให้นักวิจัย ส่งผลงานไปตีพิมพ์

????? เหตุใด จึงต้องหลอกล่อ ?????

ให้นักวิจัย ส่งผลงานไปตีพิมพ์ ส่งประวัติไปด้วย สันนิษฐานได้หลายประเด็น เช่น

 • ต้องการ “เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์” งานวิจัย
 • ต้องการ ให้มีหลักฐาน โต้ตอบทางอีเมลล์ เพื่อนำไปยืนยัน กรณี ที่นำชื่อ นักวิจัย และประวัติ ไป post ไว้บน website ว่าเป็นหนึ่งในทีมบรรณาธิการ หรือ reviewer
 • ต้องการ “สะสม” งานวิจัย ให้ได้จำนวนมาก มีความหลากหลาย ครอบจักรวาล กลายเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ นำไปสู่ การผูกขาดการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว

?????? ได้อะไร จากการหลอกล่อ ??????

เมื่อสำนักพิมพ์เติบโต น่าเชื่อถือ มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ มีบทความของนักวิจัย ที่หลั่งไหลส่งมาตีพิมพ์ ผลงานเหล่านั้น ก็จะเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ สามารถ นำไปต่อยอดหาเงินเข้ากระเป๋าได้หลายช่องทาง อาจจะเรียกเก็บเงิน เมื่อมีคนต้องการ download บทความ หรืออาจจะ เก็บเงินจากห้องสมุด เพื่อบอกรับวารสารในเครือ เป็นต้น

ภัทรพร คงบุญ

10 กรกฎาคม 2559

Email มีรายละเอียดดังนี้ (ขออนุญาตไม่เปิดเผยชื่อวารสาร)

Subject: Invitation to Submit to Journal of xxxxxx, USA

ISSN xxxx-66xx DOI: 10.xxx65/xxxx-xxxx

Dear

This is Journal of xxxx (ISSN xxxx-66xx), a professional journal published in the United States by xxxx Publishing Company.

We have learned your paper “ topic ” in ชื่องาน conference where you presented it.

And we are very interested in your research. If you have the idea of making our journal a vehicle for your research interests, please send the electronic version of your papers or books to us in MS Word format via an email attachment or our online submission system.

We are seeking for qualified and high profile researchers to join our editorial team as editorial board members or reviewers.

If you are interested in our journal, kindly send your CV to us.

Hope to keep in touch by email and publish some papers or books from you and your colleagues.

Best Regards,

xxxx xxxx

Editorial Office

Journal of xxxx

xxxx Publishing Company

Call for Paper

Description

Journal of xxxx is an international, scholarly and peer-reviewed journal (print and online) published quarterly by xxxx Company, USA. The Journal seeks to bridge and integrate the intellectual, methodological, and substantive diversity of medical science scholars, and to encourage a vigorous dialogue between medical science scholars and practitioners. The journal is published in English. The e-journal provides free and open access to all of its content on our website. Accepted papers will immediately appear online followed by printed in hard copy.

The Journal welcomes contributions which promote the exchange of ideas and rational discourse between medical science researchers all over the world. To this end the Journal publishes original articles on empirical and theoretical studies, research reports, commentaries and book reviews that attempt a systematic analysis from different viewpoints and approaches.

The journal invites papers in all areas of medical sciences such as:

Clinical Medicine:

Internal Medicine, Surgery, Clinical Cancer Research, Clinical Pharmacology, Dermatology, Gynaecology, Paediatrics, Neurology, Psychiatry, Otorhinolaryngology, Ophthalmology, Dentistry, Tropical Medicine, Biomedical Engineering, Clinical Cardiovascular Research, Clinical Endocrinology, Clinical Pathophysiology, Clinical Immunology and Immunopathology, Clinical Nutritional Research, Geriatrics and Sport Medicine

Basic Medical Sciences:

Biochemistry, Molecular Biology, Cellular Biology, Cytology, Genetics, Embryology, Developmental Biology, Radiobiology, Experimental Microbiology, Biophysics, Structural Research, Neurophysiology and Brain Research, Cardiovascular Research, Endocrinology, Physiology, Medical Microbiology

Experimental Medicine:

Experimental Cancer Research, Pathophysiology, Immunology, Immunopathology, Nutritional Research, Vitaminology and Ethology

Preventive Medicine:

Congenital Disorders, Mental Disorders, Psychosomatic Diseases, Addictive Diseases, Accidents, Cancer, Cardiovascular Diseases, Metabolic Disorders, Infectious Diseases, Diseases of Bones and Joints, Oral Preventive Medicine, Respiratory Diseases, Methods of Epidemiology and Other Preventive Medicine

Social Medicine:

Group Medicine, Social Paediatrics, Medico-Social Problems of the Youth, Medico-Social Problems of the Elderly, Rehabilitation, Human Ecology, Environmental Toxicology, Dietetics, Occupational Medicine, Pharmacology, Ergonomy, Health Education, Public Health and Health Services and Medical Statistics, Health Care, Medicial Ethics and so on

Other Topics Related to Medicine or Health Science

Journal of xxxx is retrieved by some renowned databases:

 • Google Scholar
 • Database of EBSCO, Massachusetts, USA (Humanities Abstracts (H.W. Wilson))
 • LLBA Database of CSA
 • Universe Digital Library S/B, Proquest
 • Proquest, USA
 • Chinese Database of CEPS, American Federal Computer Library center (OCLC), USA
 • Chinese Scientific Journals Database, VIP Corporation, Chongqing, P.R. China
 • Ulrich's Periodicals Direcory
 • Summon Serials Solutions
 • CiteFactor
 • Electronic Journals Library
 • Scholarsteer
 • CrossRef 

Information for Authors

1. The manuscript should be original, and has not been published previously nor be currently under consideration for publication elsewhere. Manuscripts submitted under multiple authorships are reviewed on the assumption that all listed authors concur with the submission and that a copy of the final manuscript has been approved by all authors and tacitly or explicitly by the responsible authorities in the laboratories where the work was carried out.

2. Manuscripts may be 3000-8000 words or longer if approved by the editor, including an abstract, texts, tables, footnotes, appendixes, and references. The title should be on page 1 and not exceed 15 words, and should be followed by an abstract of 100-200 words. 3-5 keywords or key phrases are required.

3. The manuscript should be in MS Word format, submitted as an email attachment to our email address.

4. Authors of the articles being accepted are required to sign the Transfer of Copyright Agreement form.

5. Author will receive two copies of the issue of the journal containing their article.

6. It is not our policy to pay authors. Instead, the authors should pay $60 per page.

Peer Review Policy

Journal of xxxx is a refereed journal. All research articles in this journal undergo rigorous peer review, based on initial editor screening and anonymised refereeing by at least two anonymous referees.

Editorial Procedures

All papers considered appropriate for this journal are reviewed anonymously by at least two outside reviewers. The review process usually takes two to three weeks. Papers are accepted for publication subject to no substantive, stylistic editing. The Editor reserves the right to make any necessary changes in the papers, or request the author to do so, or reject the paper submitted. A copy of the edited paper along with the first proofs will be sent to the author for proofreading. They should be corrected and returned to the Editor within seven days. Once the final version of the paper has been accepted, authors are requested not to make further changes to the text.

Submission of Manuscript

All manuscripts submitted will be considered for publication. Manuscripts should be sent online or as an email attachment to: xxx@xxxxpublishing.org and xxx@xxxxpublishing.com.

Welcome visit our website at http://www.

Address of Headquarter: xxx Publishing Company, xxx Corporate Way, NY

Tel: 1-xxx-xxx-7526, 1-xxx-xxx-1082 Fax:1-xxx-xxx-7374, 1-xxx-xxx-0457

……………………………………………………………..

หมายเลขบันทึก: 610079เขียนเมื่อ 10 กรกฎาคม 2016 11:47 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 กรกฎาคม 2016 11:47 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี