160626-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด T – Tab

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


TAB นาม และ กริยา

CCD อธิบายว่า เมื่อเป็น นาม คือ

แถบขนาดเล็กทำด้วย ผ้า กระดาษ หรือโลหะ ติดไว้กับบางสิ่ง ปกติเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ภายใน เหมือนกับ label

“Make a file for these documents and write ‘finance’ on the tab.’

หรืออีกความหมาย ส่วนใหญ่ใน UsE คือ ยอดรวม ค่าสินค้าหรือบริการ ที่ต้องชำระ

ใช้ไม่เป็นทางการ “the tab”

‘At least one estimate puts the total tab at $7 million.’

‘He kindly offered to pick up (= pay) the tab.’

หรือใน UsE คือ ห่วงโลหะบนฝากระป๋อง สำหรับดึงเพื่อเปิด = BrE เรียก “Ringpull”

หรือใช้ไม่เป็นทางการ คือ แถบบรรจุยาเสพติด เป็นเม็ด ขายอย่างผิดกฎหมาย

‘One tab of Ecstasy cost at least $30.’

เมื่อเป็น กริยา ใช้ไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะ ใน UsE เพื่อบอกว่า บางคนเหมาะสมกับงานหรือหน้าที่ เฉพาะอย่างหนึ่ง

‘He has been tabbed by many people as a future champion.


คำจำกัดความของ วลี ประกอบด้วย TAB

นามวลี “TAB” คือ “Bill” หรือ “Check” สำหรับบางสิ่ง โดยเฉพาะ อาหารหรือเครื่องดื่ม

‘Three-or four-hundred-dollar tabs for unpaid liquor.’

นาม “Tab” คือ การเขียนเพื่อรับทราบการเป็นหนี้ หรือ “IOU” = (I owe you)

‘They’re liable to go out and stick up a bank if they owe you a tab.’

นาม “Tab” คือ “A tablet” หรือ “A dose of LSD”

นาม “Tab” คือ “A tabloid newspaper”

กริยา “Tab” คือ “To identify หรือ designate” หรือ “label”

‘I tabbed him immediately as a crook.’


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)