วันไหว้ครู (23 มิถุนายน 2559)

พิชญา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้หลังจากเข้าแถวเคารพธงชาติเสร็จ ก็พานักเรียนไปห้องประชุม จัดแจงที่นั่งให้เรียบร้อย จากนั้นพิธีไหว้ครูก็ดำเนินไปเรื่อยๆจนเสร็จสิ้น หน้าที่ของดอฉันกับเพื่อนที่ต้องรับผิดชอบในวันไหว้ครูนี้ คือคุมนักเรียนให้เรียบร้อยขณะทำกิจกรรม ซึ่งก็แน่อยู่แล้ว เด็กอยู่นิ่งได้ไม่นานหรอก มีดิ้นบ้าง เปลี่ยนท่าบ่อยบ้าง คุยกันบ้าง ตามประสาเด็ก แต่สุดท้ายพิธีไหว้ครูก็ดำเนินเสร็จสิ้นไปด้วยดี


กลับจากหอประชุมมาแล้ว ก็เป็นการไหว้ครูประจำชั้นต่อในห้องต่อ ซึ่งเด็กๆบางคนก็ได้เตรียมกรวยดอกไม้มาแล้ว บางคนก็ไม่ได้เตรียมมา เราก็ทำให้ แล้วให้นักเรียนออกมาไหว้ครูหน้าชั้นเรียนทีละแถวบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพิชญา จินดาธรรม (ภาคเรียนที่1/2559)ความเห็น (0)