วันที่27 "วันแสนเหนื่อย" (วันที่22มิ.ย.59)

หน้าที่ครูเวรประจำวัน ต้องมาโรงเรียนก่อน 7 โมง งานนี้ครูแคทต้องตื่นตี 5 สิคะ ไหนจะคิ้ว ไหนจะหน้า ไหนจะชุด เสื้อผ้า หน้าผม ตื่นสายเดี๋ยวไม่ทัน เช้าวันนี้มาโรงเรียนเช้ามากกว่าปกติ ถือเป็นการแก้ตัวเรื่องมาสายเมื่อวานด้วย วันนี้เป็นเวรครูแคท แต่ครูปิ๋มกลัวครูแคทเหงาเลยมายืนเป็นเพื่อน อัตลักษณ์ของโรงเรียน "ยิ้มใส ไหว้สวย" นักเรียนปฏิบัติได้เกือบ 100 % แต่ทำได้แค่ไหว้ครูเวรเท่านั้น กับครูท่านอื่นๆที่วันนั้นๆไม่ได้เป็นครูเวร นักเรียนแทบจะเดินชน แต่ก็ยังไม่ยกมือไหว้ นักเรียนเขาไปเอาประเพณีไม่ไหว้ครูมาจากไหนกันนะ


วันนี้เป็นวันที่มีสอนมากที่สุด ตอนเช้าคาบที่ 2 มีสอนวิชาสุขศึกษาชั้น ป. 4/5 คาบ 3 มีสอน ป.6/2 และคาบแรกบ่ายสอนชั้น ป.1/3 สำหรับห้องเรียนที่ประทับใจในวันนี้คือ ชั้น ป.1/3 แน่นอนค่ะ พวกเขาตั้งใจเรียนวิชาที่เราสอนเสมอ ทำให้มีกำลังใจในการสอนห้องอื่นๆด้วย วันนี้ทบทวนเนื้อหาเรื่องจำนวนวันใน 1 เดือน โดยใช้สื่อบัตรคำ และให้นักเรียนแยกตามจำนวนวัน 31 วัน 30 วัน และ28หรือ29วัน ดีใจที่นักเรียนตอบคำถามได้ ทำให้สามารถสอนเรื่องต่อไปได้ เพราะถือว่านักเรียนเข้าใจในชั่วโมงลดเวลาเรียนวันนี้ ให้นักเรียนทำความสะอาดห้องเรียน เนื่องจากห้องรกเหลือเกิน หลังทำเสร็จยังพอมีเวลาเหลือ เลยเปิดการ์ตูนเรื่อง รามเกียรติ์ให้ดู นี่ถ้าไม่บอกจะไม่คิดว่าเป็นนักเรียนชั้น ป. 6 นะเนี่ย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวสรชา รอยพนา (ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)