160621-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Suspect

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา

Suspect

(Dictionary.com สะกดคำอ่าน

กริยา “suh-spekt

นามsuhs-pekt”

และเมื่อใช้เป็น Adj. ออกเสียงเหมือน กริยา หรือ นาม ก็ได้)

รูปเมื่อเป็น Adj. สะกดได้ทั้ง “suspect” หรือ “suspected” หรือ “suspicious” อ่าน “suh-spish-uh s”

รูปที่เป็น นาม สะกดได้อีกว่า “suspicion” อ่าน “suh-spish-uh n”

รูปที่เป็น Adv. สะกด “suspiciously”


(KEMD) ให้คำแปล “SUSPECT”

กริยา ว่า “สงสัย” คือ “คิดว่า บางคน กระทำผิด”

‘I suspect him of killing the girl.’

หรือ กริยา ว่า “ระแวง” คือ “distrust”

‘I suspected her motives/air of honesty.’

หรือ กริยา ว่า “สงสัยว่าอาจเป็นไปได้”

‘I suspect that she’s trying to hide her true feeling.’

เป็น นาม ว่า “ผู้ต้องสงสัย” คือ ผู้ที่ถูกคิดว่ากระทำผิด

‘These are three possible suspects in this murder case.’

เป็น Adj. ว่า “น่าสงสัย” = “not trustworthy”

‘I think his statement is suspect.’

เป็น นาม ในรูป “Suspicion” ว่า “ความคลางแคลงใจ”

‘They looked at each other with suspicion.’

‘I have a suspicion that she is not telling the truth.’

หรือเป็น นาม ว่า “ร่องรอย”

‘There was a suspicion of triumph in his tone.’

เป็น Adj. ในรูป “Suspicious” ว่า “หวาดระแวง” หรือ “น่าสงสัย”

‘I’m always suspicious of men like him.’

Suspicious circumstances.’

เป็น Adv. ในรูป “Suspiciously” ว่า “อย่างเต็มไปด้วยความสงสัย”


ดูความหมาย คำย่อที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)