วันแรกของการสอนเสริม 25/05/59

เช้านี้ครูพลอยคุมสีเขียวเช่นเคย ก่อนกานคุมก็มีรวมแถว สีเขียวเข้าแถวตามชั้นตนเอง และวันนี้ก็เจอเจอาย เลยแชะภาพมาได้ 1 ภาพแบบไม่เก็นหน้าแต่เก็นแผลชัดเจนมาก 5555

วันนี้คณะกรรมการยักเรียนได้ ขึ้นมาหาเสียง หั้งหมด 5 เบอร์ ที่เก็นเสียงตอบรบดีเห็นจะเป็น 4/1

วันแรกของการสอนเสริม ยังคงต้องฝึกเด็กหญิงน้อยหน่าใกมันรู้เรื่องทันเพื่อน แค่นี้ครูก็จะยิ้มแล้ว :)

#ทีมทุ่งฟ้าบด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวพลอยณิชชา เศรษฐปิติวงศ์...(ภาคเรียนที่ 1/2559)ความเห็น (0)