160522-3 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Stationary & stationery

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Stationary & stationery สองคำที่ออกเสียงคล้ายกันมาก แต่ความหมายต่าง

(CCD) อธิบายว่า

‘Stationary’ เป็น adj. หมายถึง “อยู่กับที่” “ไม่เคลื่อนที่”

‘There was a stationary car in the middle of the street.’

’Only use the handbrake when your vehicle is stationary.’

‘Stationery’ เป็น นาม อ้างอิงถึง กระดาษ/ซองจดหมาย/ปากกา และเครื่องเขียนอื่นๆ

‘They sell books and stationery.’

‘Got some envelopes from the office stationery cupboard.’

(DPWE) อธิบายว่า

‘Stationery’ นาม หมายถึง กระดาษที่ใช้เขียน และ envelope

แต่ภายหลังได้ขยาย ความหมาย ครอบคลุมไปถึงเครื่องใช้สำนักงานและร้านขายปลีก สิ่งของเหล่านั้น

‘This stationer’s supply of stationery is almost exhausted.’

อธิบาย เคล็ดลับการจำความแตกต่างระหว่างสองคำนี้ ว่า

‘stationary’ มี ‘a’ คือ ‘standing’ และ ‘stationery’ มี ‘e’ คือ ‘letter’


โปรดดู ความหมายคำย่อ ที่ #601860

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)