บันทึกชีวิต ; เรื่องเล่าถึงแม่

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

แม่...อายุ ๗๐ ปี

แข็งแรงทั้งใจและกาย

...

ผู้เป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติธรรมของข้าพเจ้า

เพียงเพื่ออธิษฐาน ไม่อยากให้แม่ตกทุกข์ได้ยาก

ปรารถนาให้แม่มีดวงตาเห็นธรรม

ปรารถนาให้แม่มีจิตอันเบิกบาน ผ่องแผ้ว หล่อเลี้ยงใจด้วยธรรม

ปรารถนาเพื่อบั้นปลายชีวิตแม่ ...ไม่ทรมาณจากการเจ็บป่วยด้วยจิตวิปลาส หรือด้วยโรคสมองเสื่อม หรือโรคทางจิตใดใด ... แต่การจะป่วยกายก็คงเป็นไปตามเหตุปัจจัยของการเกิด

ที่สุดปรารถนาไปจนถึง...ชีวิตหลังความตายของแม่

ที่เป็นจิตที่ตื่นรู้และเบิกบาน

***ทดแทนพระคุณด้วยศีลธรรมที่ลูกมีและปฏิบัติได้"

‪#‎Noteเตือนตนเอง‬

อานิสงฆ์แห่งการปฏิบัติของลูกย่อมถึงได้ด้วยจิตที่สัมพันธ์กันมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตและวิถีแห่งธรรม(ชาติ)ความเห็น (1)

เป็นบุญเหลือเกินค่ะ