160428-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Soon

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


SOON adv. Sooner, soonest

(ODE) อธิบายว่า soon” ปัจจุบัน มีความเร่งด่วนน้อยลงจากเดิม

ที่เคยหมายถึง 'immediately without delay'

เช่นเดียวกับกรณีของ 'presently'

ซึ่งเคยมีความหมายเดียวกัน แต่ปัจจุบันหมายถึง 'soon'

เช่นเดียวกับ 'directly'

'just a moment' และ 'in a minute'

วลีมาตรฐานเช่น 'no sooner' ต้องตามด้วย 'than' เช่น

'We have no sooner arrived than we had to leave.'

เนื่องจาก 'sooner' เป็นคำ comparative ซึ่งจะต้องตามด้วย 'than'

เช่น 'earlier than' 'better than'

(CCD) อธิบายการใช้ 'soon' ในการกล่าวเกี่ยวกับอนาคต

ว่าจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นในเวลาอีกไม่นานจากตอนนี้ เช่น

'Dinner will be ready soon.'

'He may very soon be leaving the team.'

เมื่อใช้ 'soon' ในการพูดว่า บางสิ่งได้เกิดขึ้นในเวลาไม่นาน

หลังจากสิ่งอื่นบางอย่างได้เกิดขึ้นในอดีต เช่น

'The mistake was very soon corrected.'

'The situation soon changed.'

บ่อยครั้ง จัด วางตำแหน่ง 'soon' เป็นคำเริ่มต้น หรือลงท้าย ในประโยค

'Soon unemployment will start rising.'

'I will see you soon'

สามารถวาง 'soon' ให้ตามหลัง auxiliary verb ตัวแรกในวลีกริยา

เช่น สามารถกล่าวว่า 'We will soon be home.'

อย่าใช้ว่า 'We soon will be home.'

'It will soon be Christmas.'

'The show was soon being watched by more than 16 million viewers.'

ถ้าไม่มี auxiliary verb ให้วาง 'soon' ที่หน้ากริยา เข่น

'I soon forgot about our conversation.'

'I soon discovered that this was not true.'

เว้นแต่เมื่อ กริยาคือ 'be' ให้วาง 'seen' ตามหลัง เช่น

'She was soon asleep.'

ใช้ 'how soon' เมื่อต้องการถามว่า จะอีกนานแค่ไหน กว่าบางสิ่งจะเกิดขึ้น

'How soon do I have to make a decision?'

'How soon are you returning to Paris?'

ใช้ 'as soon as' เพื่อกล่าวว่า

เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นทันทีหลังจากอีกเหตุการณ์หนึ่ง เช่น

'As soon as she got out of bed, the telephone stopped ringing.'

'As soon as we get the tickets, we'll send them to you.'

(CALD) อธิบายการใช้ 'soon'

ที่หมายถึง 'a short time after now' และ' a short time after a point in the past'

การใช้เป็นเช่นเดียวกับ adv. สั้นๆคำอื่นๆ

ที่เราสามารถจัดวางตำแหน่งได้ ทั้ง หน้า กลาง หรือท้าย ประโยค

เว้นแต่เมื่ออ้างอิงถึง อดีต เราจะไม่วางตำแหน่งที่ ท้ายประโยค


ดูคำย่อที่ #601860


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ENGLISH R thru Zความเห็น (0)