160413-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด S – Serve & service / set & sit


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Serve & service

(DPWE) อธิบายว่า เมื่อใช้เป็น กริยา ทั้งสองมีความหมายคล้ายกัน แต่ไม่อาจใช้แทนกันได้เสมอไป

เช่น อาจกล่าวว่า ‘A good bus line serves the residents of that area.’

ซึ่งถ้าใช้ service แทนจะให้ความรู้สึกว่าไม่เหมาะสม

เช่นเดียวกัน ใช้ service จะเหมาะมากกว่า serve ในประโยคต่อไปนี้

‘That company will install and service the elevator in your building.’

สาเหตุน่าจะมาจากการได้รับอิทธิพลของการโฆษณา และความจริงที่เห็นได้ชัดว่า

ผู้คนมีความรู้สึกต่อการ serve ว่าเป็นการทำงานที่ต่ำต้อย

ในงานเขียนส่วนใหญ่ ที่ใช้ service นั้น หลายครั้งอาจใช้ serve แทนได้โดยไม่เสียความหมาย


Set & sit ทั้งสองต่างมีความหมายพิเศษ

การใช้มาตรฐาน เป็นดังตัวอย่าง The sun sets behind the mountain every afternoon.’

‘The house sits in a valley.’ ‘

Sit the baby in the chair and then set her on her feet.’

Set กริยา ส่วนใหญ่เป็น transitive verb หมายถึง ‘to put’ หรือ ‘to place’

‘Set the box on the floor, please.’

Sit กริยา ส่วนใหญ่เป็น intransitive verb ความหมายพื้นฐานคือ ‘to place oneself’

‘When I sit down, you come and sit near me.’

(ODE) อธิบายความหมายของ set ว่ามีสามประการคือ

ก. กริยา Put, lay หรือ stand บางสิ่งในที่ หรือตำแหน่ง ที่กำหนดให้ (in a specified place or position)

ข. นาม กลุ่มหนึ่ง หรือการรวมสิ่งต่างๆที่เป็นของอย่างเดียวกัน หรือเหมือนกัน หรือที่มักพบว่าอยู่ด้วยกัน

(A group or collection of things that belong together or are resemble one another or are usually found together.) A set of false teeth.

และ ค. เป็น adj. ทำให้ติดหรือจัดเตรียมไว้ก่อนแล้ว (fixed or arranged in advance.)

‘Try to feed the puppy at set times each day.’

‘A three-course set menu.’

(AHD) อธิบายว่า set แต่เดิมหมายถึง “to cause (someone) to sit”

และ “to cause (something) to be in a certain position”

ส่วนใหญ่ใช้เป็น transitive verb. “She sets the book on the table.” He sets the table.”

และอธิบายว่า sit โดยทั่วไปเป็น intransitive verb. “He sits at the table.”

แต่มีข้อยกเว้นบางประการ เช่น ‘The sun sets, (ไม่ใช่ sit)’ ‘A hen sets (ไม่ใช่ sits) on her eggs.

(WCD) อธิบายว่า กริยา set และ sit มีความคล้ายในรูปและความหมายแต่การใช้แตกต่างทางไวยากรณ์

ส่วนใหญ่ใช้ set เป็น transitive verb ต้องมีกรรม เช่น Set the dish on the shelf.

และรูป past tense และ past participle คือ set เช่นกัน เช่น The judge has set the date for the trial.

มีการใช้ set เป็น intransitive ได้ด้วยและถือเป็นมาตรฐาน

ในความหมาย ‘to pass below the horizon’ และ ในความหมาย ‘to become firm, solid, etc.’

ส่วนใหญ่ใช้ sit เป็น intransitive verb ไม่ต้องมีกรรม

‘Let’s sit here in the shade.’

และรูป past tense และ past participle คือ sat

‘Have they sat down yet?

การใช้ sit เป็น transitive verb ในความหมาย ‘to cause to sit’ เช่น

“Sit yourself on the sofa.”

และในความหมาย ‘to provide seating for’ เช่น

“The waiter sat us near the window.”


ดูคำย่อที่ #601860


หมายเลขบันทึก: 604977เขียนเมื่อ 13 เมษายน 2016 09:37 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 เมษายน 2016 09:37 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี