(57-61) ช่วงเวลาเปลี่ยนแปลง

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙

  • ช่วงเวลาสี่ห้าวันนี้มีอะไรหลายอย่างที่ขยับปรับเปลี่ยนตนเองเป็นเรื่องรายละเอียดปลีกย่อย อาทิเช่น ปรับปรุงกุฏิที่วัด เรื่องการรับอาหารของตนเอง เรื่องวิถีชีวิตการดำเนิน การสำรวมวาจาในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น การบ่มใจให้เมตตาบุคคลหลายๆ คนที่กระทบด้านลบของชีวิต
  • ความมุ่งมั่นและความตั้งใจ ได้รับการรับรองจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในทำนองว่ามาถูกทาง
  • ข้อวัตรปฏิบัติในชีวิตที่เป็นอยู่เข้ม ละเอียด และลึกซึ้งขึ้น
  • และยังคงเดินทางไปร่วมขับเคลื่อนทำกระบวนการ KM&R2R ในงาน CMS (Community Medical Science) ของเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชุมชน จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7

สิ่งเปลี่ยนแปลง...

ปรับปรุงกุฏฺ ...

กระต๊อบภาวนา

ภาชนะที่ใช้รับข้าวใน ๑ มือต่อหนึ่งวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)