(56) ลมหายใจ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

(๕๖) วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙

  • วันนี้ตื่นสายรู้สึกตัวตื่นนอนตอนตี๕ แต่ก็ลุกมาทำกับข้าวไปที่วัด เสียงลมหนาวและอากาศเย็นลง
  • จัดการภารกิจส่วนตัว ในใจนึกถึงเรื่อง ...การตื่นสาย แต่ก็ยังเป็นการสายที่ยังสามารถจัดการข้อวัตรปฏิบัติของตนเองได้
  • ระหว่างทางไปที่วัด ฟังเทศน์องค์พระหลวงตามหาบัวไปด้วย เป็นช่วงเวลาที่คล้ายกับการได้ฟัง Lecture เวลาที่ฟังก็มักจะน้อมเข้ามาหาตัวเอง พิจารณาตัวเองไปด้วยว่าเป็นอย่างไร...
  • การนำอาหารขึ้นศาลาหอฉันได้รับความกรุณาจากพ่อออกแม่ออกชาวบ้าน ...ช่วยยก แม้จะไม่ทุกคนแต่ก็ยังมีหน่อแห่งความดีงามความกรุณาอยู่ในดวงจิตหลายๆ คน
  • วันนี้ทำคลินิกจิตเวช ...โชคดีว่าผู้ป่วยไม่เยอะ งานเสร็จผ่านไปอย่างรวดเร็ว เลยได้โอกาสเช็คยาของผู้ป่วยนัดในรอบสัปดาห์ถัดไป
  • ช่วงบ่ายแวะไปดูอาทัย ...เห็นน้ำตาซึมออกมาที่หัวตา และอาการคล้ายอ่อนแรง รู้สึกสงสาร การเจ็บป่วยของอาในครั้งนี้ทำให้ระลึกถึงเรื่อง "กรรม" ..."กรรมสโกหิ" เรามีกรรมเป็นของๆ ตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล มีกรรมเป็นแดนเกิด ...ขณะที่เรามีชีวิตอยู่สติจะทำให้เราใคร่ครวญในชีวิตว่าควรกระทำการไหนดีและการกระทำอะไรควรหลีกเลี่ยง
  • ประสานงานและเตรียมงานในหลายๆ ภารกิจ ...ทำความเข้าใจในเจตนาของงานแต่ละงาน
  • ตอนเย็น...วันนี้ไม่ได้เดินจงกลมแต่นั่งภาวนา นำพาเข้าสู่สภาวะพักจิตของตนเอง
  • กลับออกมาศาลา๔ มานั่งเล่นกับลูกสุนัขสองตัว...
  • ทำวัตรเย็น และนั่งเขียนทบทวนตนเอง

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้...

ความละเอียดที่ปรากฏขึ้นในใจไม่ว่าด้านดีและไม่ดี จิตและสมาธิจะทำให้เราได้เห็น

เรื่องของกรรมเป็นเรื่องของความเป็นเหตุและผล ...อิทัปปจยตา มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้ เรานั้นไม่ควรประมาทในชีวิตที่เป็นอยู่

การใช้ชีวิต ...เจตนาของเราที่เป็นอยู่ คือ ความตั้งใจทำสิ่งใด เราเท่านั้นที่จะรู้ได้

มีประโยคหนึ่งผลุดขึ้นในใจคือ ...เป็นอยู่อย่างที่เป็นให้เป็นสุข

อดทนต่อสภาวะที่มากระทบและใจกระเพื่อม ความอดทนและสติ จะทำให้ความสงบเกิดขึ้นในใจเรา

อุปกรณ์ที่ดีที่สุดที่ทำให้เรามองเห็นใจตนเอง คือ ลมหายใจ เมื่อไรที่เรานำความตื่นรู้มาอยู่ที่ลมหายใจ เราจะมองเห็นสภาวะที่เคลื่อนไปของดวงจิตของเรา

สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องพัฒนาตนเอง คือ มักรังเกียจเมื่อใจไปสัมผัสกิเลสของคนอื่น สิ่งที่จะแก้ไขได้คือ ข้าพเจ้าต้องบ่มเพาะและเจริญเมตตาภาวนาให้มากและลึกซึ้ง...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)