บันทึกการอ่าน ๓

ชื่อเรื่อง มหันตภัยจากผลพวงทางเทคโนโลยี

ผู้แต่ง ดร.พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ

สำนักพิมพ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งปะเทศไทย

ปีที่พิมพ์ ๒๕๔๔

จำนวนหน้า ๑๕๒ หน้า

สาระสำคัญของเรื่อง หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือเกี่ยวกับอันตรายของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่มีผลต่อความปลอดภัยของสิ่งมีชีวิตหรือผู้บริโภค มีเนื้อหาภายในเล่มเกี่ยวกับสารพิษที่มาจากเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพโดยที่เราอาจยังไม่รู้ ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายของคนในสังคมปัจจุบันและความก้าวหน้าทันสมัยของ เครื่องมือทางเทคเทคโนโลยี เช่น การใช้สารเร่งผลผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะอำนวยควกสะดวกสบาย ก็ควรคำนึงถึงผลที่ตามมาด้วย เพราะเทคโนโลยีบางอย่างทำมาจากสารหรือวัตถุที่เป็นอันตราย ตัวอย่างสารพิษใกล้ตัวที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น สารตะกั่วจากการซ่อมแบตเตอรี่ ก่อให้เกิดพิษต่อเม็ดเลือดแดง สารปรอทจากการทำกระดาษ หรือพลาสติก ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ ทำลายตับไตเมื่อสูดหายใจเข้าไป

ข้อคิดหรือประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ได้ การจะเลือกใช้สิ่งต่าง ๆ ควรคำนึงถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาด้วย เพื่อเป็นการรักษาสุขภาพของตนเอง และสิ่งแวดล้อม ของที่ให้ประโยชน์แก่เราได้ ก็ให้โทษแก่เราได้เช่นเดียวกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการอ่าน ม.3ความเห็น (0)