วิถีชีวิตอุบาสิกา (๔) สิ่งที่ได้เจอ ก็ต้องเรียนรู้บทเรียนจากการทำประกันของสหกรณ์ฯ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ข้าพเจ้านั่งทบทวนตนเองอยู่หลายเรื่องราวและเหตุการณ์ ตลอดจนการตอบสนองของตนเองต่อเรื่องราวนั้นๆ

เรื่องที่เข้ามา มีทั้งเรื่องที่น่าชอบใจ และเรื่องที่ไม่น่าชอบใจ

เมื่อก่อน ...เรื่องของความไม่ถูกต้อง ข้าพเจ้าจะสู้อย่างเต็มที่เพื่อให้ได้มาซึ่งความถูกต้อง

บุคคลที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์ ก็มีทั้งดีและรัก...ชังและปฏิบัติต่อเราไม่ดี

ทุกวันนี้ ...เรื่องทำนองนี้ก็ยังเกิดขึ้น เลี่ยงไม่ได้

ข้าพเจ้าทบทวนและสำรวจในตนเอง เห็นอารมณ์และความรู้สึกที่ "หน่าย..." แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นในใจคือ "ความอดทน"...

ภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาพูดเหยงๆ...โต้ตอบกับความไม่ชอบธรรม ดูไปก็เหมือนคนบ้า

เมื่อไม่ทำอะไรเลย ก็ดูเหมือน ...จะลามปาม

ทำให้นึกถึงอาการของไข้หวัดที่กำลังเป็นอยู่ ถ้าไม่ทานยาเชื้อแบคทีเรียก็ลาม ...คุกคามสุขภาพ แต่เมื่อทานยาปฏิชีวนะ ก็ดูเหมือนจะเป็นการฆ่า

แต่...เมื่อไม่ฆ่า เชื้อโรคก็จะดำเนินและลุกลาม ... ก็เฉกเช่นเดียวกัน การคุกคามด้วยความไม่ดีทั้งปวงอันเป็นความทุศีลและไร้ซึ่งถึงคุณธรรมก็ต้องปาม

การปาม ...คือ การพูดถึง ข้อเท็จจริง ตามจริง แบบไม่บิดเบือน

บางครั้งความรู้สึกก็สลดในใจ "ทำไมชีวิตเราต้องได้มาเจอเรื่องทำนองนี้"...แต่พอพิจารณา ก็เห็นโอกาสของการได้เรียนรู้ใจของตนเอง

  • เพียงแค่สหกรณ์อยากขายประกันก็เป็นเรื่อง (ตอนที่ 1)..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/600325
  • เพียงแค่สหกรณ์อยากขายประกันก็เป็นเรื่อง (ตอนที่ 2)..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/600326

เรื่องที่แย่กว่านี้ ก็ได้เจอมาแล้ว เจอมามาก พอระลึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ...กำลังใจก็ปรากฏ

ข้าพเจ้าได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้

  • มีผู้คนมากมายที่ไม่กล้าลุกขึ้นมาช่วยกันพูดถึงความถูกต้อง
  • สิทธิและความชอบธรรม มักถูกกลุ่มคนที่ขาดซึ่งศีลธรรมร่วมการกระทำในสิ่งที่ไม่อันควร
  • ความอ่อนแอทางจิตใจ ...ทำให้สามารถทำสิ่งต่างๆ ได้ในความไม่เหมาะสม
  • องค์กร ชุมชน สังคม และโลกกำลังเคลื่อนสู่สภาวะแห่งความไร้คุณธรรม

และตัวข้าพเจ้าเอง ...ท่าทีและการตอบสนองทำได้ในระดับที่ไม่ละเมิดศีล และทุกการกระทำต้องอยู่ในกรอบของระดับคุณธรรมตามกำลังสติและปัญญาที่ตนเองมี

มีความหวังขอให้แสงแห่งคุณธรรมส่องสว่างบนดินแดนแห่งบ้านเกิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชีวิตและวิถีแห่งธรรม(ชาติ)ความเห็น (0)