อิกเราะ - คำถามที่ ๒

Ibnu Ahmad
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

โดยภาพรวมแล้ว เข้าใจว่า ในพื้นที่สามจังหวัด ความโดดเด่นในเรื่อง #ตัจวีด (วิธีการอ่าน) จะสูงกว่า #ตัฟซีร (อรรถาธิบาย

#อิกเราะฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อิกเราะ (Iqra اقرأ)ความเห็น (0)