The Law of Success กฎทองคำแห่งความสำเร็จ โดย นโปเลียน ฮิลล์

ดร.นโปเลียน ฮิลล์ ได้ใช้เวลากว่า 25 ปี ในการทำการสัมภาษณ์และรวบรวมความรู้ ที่เป็นบทเรียนและปรัชญาชีวิตของบุคคลที่ประสบความสำเร็จสูงสุดกว่า 400 คน ในสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา The Law of Success ว่าคนที่ประสบความสำเร็จระดับสูงนั้นเขาประสบความสำเร็จกันได้อย่างไร และหนังสือเล่มนี้ก็ได้ทำให้คนอ่านประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวมาแล้วทั่วโลก หนังสือเล่มนี้จะนำท่านไปพบกับโอกาสแห่งความสำเร็จในชีวิตอย่างที่ท่านอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าท่านจะมีได้ ตราบเท่าที่ท่านมีความบริสุทธิ์ในต่อตัวของท่านเอง นี่คือ หนังสือที่ดีที่สุดที่จะนำท่านไปสู่ความสมหวังในชีวิต นี่คือ ความหมายที่จะทำให้ชีวิตของท่านคุ้มค่ากับชีวิตหนึ่งที่ได้เกิดมา นี่คือ ศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่แฝงอยู่ในตัวของท่าน

ฟังการเล่าเรื่อง สรุปความเกี่ยวกับหนังสือ The Law of Success (ปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จ) ของ นโปเลียน ฮิลล์ ที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนให้ประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก เป็นหนังสือที่รวบรวมกฏทองคำแห่งความสำเร็จที่ นโปเลียน ฮิลล์ รวบรวมมาจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลก ทั่วโลกกว่า 100 สาขาอาชีพ เล่าโดย โดย ดร.บุญชัย โกศลธนากุล

The Law of Success นโปเลียน ฮิลล์ ตอนที่ 1/2

The Law of Success นโปเลียน ฮิลล์ ตอนที่ 2/2

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดของ พีรเชษฐ์ เรืองชาญมงคลความเห็น (0)