151207-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – First & firstly & secondly

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

ใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


First & firstly & secondly ทั้งสามคำ ได้รับการยอมรับให้ใช้ได้

แต่ คำแรกนิยมใช้มากที่สุด การเขียนหรือพูดมักเริ่มด้วย first

จากนั้นจึงเลื่อนไปที่ secondly และ thirdly ถึงแม้การใช้ –ly ต่อท้าย เป็นการใช้ที่ถูกต้อง

แต่เพื่อความสะดวกและง่าย จึงใช้รูปแบบที่สั้นกว่าว่า first, second, third, fourth.

โดยเฉพาะในเมื่อรูปแบบนี้ สามารถใช้เป็นได้ทั้ง กริยาวิเศษณ์และคุณศัพท์ เช่น

‘Several points need to be stressed: first (หรือ firstly) there is the matter of money’

‘Who came in first?

‘Let us first (รือ firstly) consider the refugees.’

จำนวนที่มากกว่าสี่ มักใช้ให้ตามหลัง first = the first twenty applicants.

จำนวนที่น้อยกว่าสี่ อาจใช้ นำ หรือ ตามหลัง first ก็ได้ เช่น

The first three applicants หรือ the three first applicants

ข้อแนะนำ คือ

ให้ละเว้นการใช้แบบ –ly ให้เหลือเพียง first, second, third และต่อไป

หรือ one, two, three และต่อไป

วลีเช่น ‘first of all’ และ ‘second of all’ ไม่ควรนำมาใช้ ให้ตัดสร้อย of all ทิ้งได้

โดยแทนที่ด้วย first หรือ firstly และ second หรือ secondly

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)