มหากาพย์มหาภารตะ


มหากาพย์มหาภารตะ คือมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหนึ่งในสองมหากาพย์ของอินเดีย (มหากาพย์อีกเรื่องคือ รามายณะ) นับเป็นมหากาพย์ที่ยาวที่สุดในโลก มีเนื่อหาซับซ้อน เล่าเรื่องอันยืดยาวที่เกี่ยวข้องกับเทพปกรณัม และหลักปรัชญาของอินเดีย

เนื้อเรื่องเป็นการเล่าถึงเรื่องราวความขัดแย้งกันระหว่างพี่น้องสองตระกูล คือ ตระกูลเการพ และ ตระกูลปาณฑพ ที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษเดียวกัน จนบานปลายไปสู่การทำมหาสงครามที่ทุ่งกุรุเกษตร ต่างสู้รบกันนานถึง 18 วัน ชาวฮินดูนั้นถือว่ามหาภารตะนี้ คือสงครามระหว่างฝ่ายธรรมะและฝ่ายอธรรม

ตามตำนานกล่าวว่าผู้แต่งมหากาพย์เรื่องนี้คือ ฤๅษีกฤษณะ ไทวปายนะ วยาส นับเป็นมหากาพย์ที่ยาวที่สุดในโลก มีเนื่อหาซับซ้อน เล่าเรื่องอันยืดยาวที่เกี่ยวข้องกับเทพปกรณัม และหลักปรัชญาของอินเดีย ทั้งนี้ยังมีเรื่องย่อยๆ แทรกอยู่มากมาย ซี่งหลายเรื่องก็เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในเมืองไทย เช่น ภควัทคีตา ศกุนตลา สาวิตรี พระนล กฤษณาสอนน้อง อนิรุทธ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ยังถือว่าเป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของศาสนาฮินดูด้วย นอกจากนี้ มหาภารตะนี้ยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต ศาสนา การเมือง ศิลปะหลายแขนง ประวัติความเป็นมาของวงศ์ตระกูลต่างๆ ในเรื่อง และธรรมเนียมประเพณีการรบการสงครามของอินเดียยุคโบราณด้วย

มหาภารตะ ซึ่งแต่งขึ้นระหว่างปี 300 ก่อน ค.ศ. และ ค.ศ. 300 ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็นมหากาพย์ที่ยาวที่สุดในโลกวรรณคดี ด้วยร้อยกรองถึง 100,000 โศลกๆ ละ 2 บาท (บรรทัด) (ถึงแม้ว่าผลการพิมพ์เชิงวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดแก้ไขใหม่ให้ลดลงเหลือเพียง 88,000 โศลกก็ตาม มหาภารตะก็ยังยาวกว่ามหากาพย์อีเลียดและโอดิสซีย์ของโฮเมอร์รวมกันถึงแปดเท่า และยาวกว่าคัมภีร์ไบเบิล (ฉบับไชยทันยา เจ็ด) ถึงสามเท่า อ้างตามฉบับของนรสีมหานแล้ว มีเพียงประมาณ 4,000 บรรทัดเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับใจความหลักของเรื่อง ส่วนที่เหลือเป็นตำนานหรือนิทานปรัมปราที่เพิ่มเติมเข้ามา หรืออีกนัยหนึ่ง มหาภารตะ มีลักษณะคล้ายกับการเดินทางยาวไกลไปตามทางแยกย่อยอ้อมวกวนนั่นเอง กล่าวกันว่า “สิ่งใดไม่มีกล่าวไว้ในมหาภารตะ...สิ่งนั้นไม่มีในโลก!”

ในเมืองไทยมีคนหนึงได้เรียบเรียงขึ้นมาใหม่ คือ อาจารย์ วีระ ธีภัทร ได้ทำการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่เป็นหนังสือเล่มใหญ่ ถึง 4 เล่ม ชื่อเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะ และได้นำมาเล่าให้ฟังผ่านรายการวิทยุ เข้าไปรับฟังตอนต่างๆได้ที่นี้ครับ https://www.youtube.com/playlist?list=PLobFzn3VLqX...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดของ พีรเชษฐ์ เรืองชาญมงคลความเห็น (0)