มหาลัย พูดได้ไหม

‪#‎มหาลัย‬ แปลว่าอะไรกันแน่ !!!!

‪#‎มหาวิทยาลัย‬ เรียกสั้นๆ ว่า มหาลัยได้ไหม
แต่เดิมนั้นเรายังไม่มีคำว่า "มหาวิทยาลัย"ใช้ จึงได้คิดคำเพื่อใช้แทนคำว่า University ตอนแรกได้คิดคำว่า "วิศววิทยาลัย" และได้เปลี่ยนมาใช้เป็น "มหาวิทยาลัย" ในภายหลัง
‪#‎คำว่ามหาวิทยาลัยนี้‬ เมื่อใช้พูดสักพัก คนไทยก็มักจะย่อคำให้สั้นลงเป็นคำว่า "มหาลัย"
‪#‎คำว่ามหาลัย‬ แปลได้ 2 นัย
‪#‎นัยที่‬ 1 มาจากคำว่า มหัส / มหะ (ยิ่ง,ใหญ่) + อา (ทั่ว , ยิ่ง,กลับความ) + ลยะ (จังหวะ,ขณะ,ไป) รวมความแล้วหมายถึง ลักษณะทั่วไปที่ยิ่งใหญ่ , การสิ้นไปยิ่ง, การไม่ไปยิ่ง
#นัยที่ 2 มาจากคำว่า มหัส/มหะ (ยิ่ง,ใหญ่) + อาลยะ (เรือน, ที่พัก, ที่อาศัย, ความอยาก, ความอาลัย,ความห่วงใย,การหลอกล่อ) รวมความแล้วหมายถึง บ้านที่ใหญ่ , ที่พักอาศัยที่ใหญ่, ความต้องการมาก, ความอาลัยยิ่ง, ความเป็นห่วงยิ่ง หรือการหลอกล่อยิ่ง

‪#‎ส่วนมากแล้วจะมีแต่คนแปลว่าฉิบหายใหญ่‬ ก็คือมาจากคำว่า การสิ้นไปยิ่งนั่นเอง เป็นการแปลออกศัพท์เพื่อให้เห็นถึงความหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น แต่ก็อย่าลืมว่า ก็สามารถแปลว่า ที่พักหรือที่อาศัยที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นเดียวกัน ถ้ามองมุมนี้ คำจะสวยมากกว่าการมองในอีกแง่หนึ่ง และถ้าใช้มุมแรกมากยิ่งขึ้นคำว่า "มหาวิทยาลัย" ก็อาจจะเปลี่ยนเป็น "ความฉิบหายแห่งความรู้ที่ยิ่งใหญ่ก็เป็นได้ " ฉะนั้น ก็ควรตระหนักใช้ให้มากนะครับ

‪#‎สรุปการใช้คำง่ายๆ‬ กล่าวคือ อยู่ที่ว่าเราจะแปลศัพท์ไปทางไหน แต่ปรกติทางภาษาศาสตร์แล้วเราจะใช้ในแง่บวกมากกว่าแง่ลบ หรือไม่ก็อยู่ที่บริบทที่ต้องการใช้มากกว่านะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ความเห็น (0)