BBL (Brain-based learning) คืออะไร

การสอนคำศัพท์ใหม่สำหรับเด็กประถมต้น ต้องมีภาพประกอบทุกคำ สมองคนเราเวลาเรียนภาษานั้น ส่วนที่ทำงานร่วมกันคือ ส่วนรับภาพกับส่วนรับรู้ภาษา การเชื่อมโยงวรจรของเซลล์สมองทั้งสองตำแหน่งนี้ ทำให้ภาษามีความหมายชัดเจนขึ้นมา

ครูสรมีหนังสือดีๆ มาแชร์กับเพื่อนครูด้วยกันค่ะ เป็นหนังสือแจกฟรีจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ค่ะ มีด้วยกันทั้งหมด 7 เล่ม เป็นหนังสือ BBL หรือ การสอนแบบ Brain-based learning เขียนโดย ดร.พรพิไล เลิศวิชา ค่ะ  1. ท่องโลกสมอง 07 Travel.pdf
  2. ครูเก่ง เด็กฉลาด 04 Teacher.pdf
  3. สมองวัยทีน 06 Teen.pdf
  4. ความลับสมองลูก 05 Brain.pdf
  5. สอนคณิตศาสตร์ตามแนวคิด Brain-based Learning 03 Math.pdf
  6. สอนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based Learning 02 Thai.pdf
  7. โรงเรียนอนุบาลตามแนวคิด Brain-based Learning 01 Kindergarden.pdf


"การสอนคำศัพท์ใหม่สำหรับเด็กประถมต้น ต้องมีภาพประกอบทุกคำ สมองคนเราเวลาเรียนภาษานั้น ส่วนที่ทำงานร่วมกันคือ ส่วนรับภาพกับส่วนรับรู้ภาษา การเชื่อมโยงวรจรของเซลล์สมองทั้งสองตำแหน่งนี้ ทำให้ภาษามีความหมายชัดเจนขึ้นมา" อ้างอิงจากหนังสือ สอนภาษาไทยตามแนวคิด Brain-based Learning
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูสรสอนภาษาไทยความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ

ดิฉันเก็บไว้แล้ว จะทยอยอ่านค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากๆครับ

มีประโยชน์มากๆเลยครับ

ขอบพระคุณมากครับ ผมชอบหนังสือทั้งเจ็ดเล่มครับผม