เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 30

1. geology คำนี้เป็นคำนาม (n.) เกิดจากรูปประสม geo ที่แปลว่า โลก + รูปประสม –logy แปลว่า วิชา หรือความรู้ เมื่อรวมกันจึงเป็น geology ใช้ในความหมายดังต่อไปนี้

1.1 วิชาธรณีวิทยา เช่น

geology teacher จะแปลว่า ครูทางธรณีวิทยา

1.2 สภาพธรณีวิทยา เช่น

the geology of ChiangMaiProvince แปลว่า สภาพธรณีวิทยาของจังหวัดเชียงใหม่

2. geologist คำนี้เป็นคำนาม (n.) เกิดจาก geology +ปัจจัย ist จะแปลว่า นักธรณีวิทยา

3. geological หรือ geologic ทั้งสองคำเป็นคำคุณศัพท์ (adj.) เกิดมาจาก geology +ปัจจัย ical หรือ ic จึงกลายเป็น geological หรือ geologic แปลว่า เกี่ยวกับธรณีวิทยา เช่น

a geological survey แปลว่า การสำรวจทางธรณีวิทยา

รูปกริยาวิเศษณ์ใช้ geologically จะแปลว่า ในแง่ธรณีวิทยา

4. geometry คำนี้เป็นคำนาม (n.) เกิดจากรูปประสม geo ที่แปลว่า โลก +รูปประสม –metry ที่แปลว่า การวัด พอรวมกันจึงกลายเป็น geometry ใช้ในความหมาย ดังนี้

4.1 วิชาเรขาคณิต เช่น

Euclidean geometry แปลว่า เรขาคณิตแบบยูคลิด

4.2 ขนาดและรูปทรงเรขาคณิตของวัตถุ เช่น

the geometry of a spider’s web. จะแปลว่า ขนาดและรูปทรงของใยแมงมุม

5. geometrician คำนี้เป็นคำนาม (n.) เกิดจาก geometry + ปัจจัย –ian กลายเป็น geometrician จะแปลว่า นักเรขาคณิต

6. geometric หรือ geometrical คำนี้เป็นคำคุณศัพท์ (adj.) เกิดจากคำว่า geometry+ ปัจจัย –ic หรือ ical เมื่อรวมกันจึงกลายเป็น geometric กับ geometrical จะแปลว่า เกี่ยวกับเรขาคณิต

หนังสืออ้างอิง

สมศีล ฌานวังศะ. ภาษาน่ารู้: เรียนศัพท์จากราก ตอนที่ 18 ตีพิมพ์ในมติชนสุดสัปดาห์ หน้า 73 ขอโทษที่มิอาจจะบอกฉบับได้ครับ

………………….

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สื่อการสอนความเห็น (0)