ประวัติส่วนตัวชื่อ นางสาวรุ่งนภา รอดจากเข็ญ

ชื่อเล่นดาว

เกิดเมื่อวัน พุธ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2539

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 3 ซอยรุ่งเรือง 6 ตำบลนารอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110

การศึกษา

ปัจจุบันศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

ติดต่อ

E-mail : [email protected]บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุ่งนภา รอดจากเข็ญความเห็น (0)