​ไม่ดูดาย ปฏิรูปการศึกษาแพทย์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ


ในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖ “การศึกษาแพทยศาสตร์เพื่อความเป็นธรรมทางสุขภาพ” ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวปาฐกถานำ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพ มีความลึกซึ้งและเชื่อมโยงสุดพรรณา

จึงนำ PowerPoint ของท่านมา ลปรร. ที่ โดยสามารถฟังเสียงการบรรยายคู่ไปด้วย ที่

ระหว่างฟัง ผมบอกกับตัวเองว่า โอกาสเปิดกว้าง ให้เราทำให้ปัจจัยที่เคยคิดว่าขัดแย้งกัน มองกันในด้านลบ ให้กลายเป็นคู่คิดคู่สร้างคุณค่าแก่สังคม ได้ เช่น super-specialist – community practioner, นักวิชาชีพสุขภาพสาขา ก - นักวิชาชีพสุขภาพสาขา ข, นักวิชาชีพสุขภาพในโรงเรียนแพทย์ - นักวิชาชีพสุขภาพในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น

ผมบอกตัวเองว่า เรื่องความเหลื่อมล้ำนี้ มันล้ำลึก ไม่เจาะไม่เห็น ท่าน อ. หมอจรัส ใช้เวลาเพียง ๔๕ นาที เจาะประเด็นให้เราเห็นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โอกาสในการช่วยกันแก้

หลังปาฐกถา มีการประกาศเกียรติคุณครูแพทย์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ศ. (คลินิก) นพ. วราวุธ สุมาวงศ์ และถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน


ศ. นพ. จรัส สุวรรณเวลา ระหว่างปาฐกถา


ถ่ายรูปหมู่แสดงความยินดีแก่ครูแพทย์แห่งชาติวิจารณ์ พานิช

๒๕ ส.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)