วัยใสไร้ควันบุหรี่ : สุขนี้ .... ที่พัทยา (๗) จบแล้วจ้า


มีน้องคนหนึ่งบอกว่า เหมือนมาเข้าค่ายอะไรสักอย่าง

การประชุมพัฒนาศักยภาพทันตบุคลากรและเครือข่าย จาก ๒๖ จังหวัด

ด้านการควบคุมยาสูบ เพื่อช่วยเลิกบุหรี่และป้องกันนักสูบหน้าใหม่

โดยสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

และแผนงานวิชาชีพทันตแพทย์ในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ (ทุน สสส.)

ช่วงวันที่ ๕ – ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเอ-วัน เดอะรอยัลครูส พัทยา จ.ชลบุรี

มาดูกันนะคะ ผลการประเมินจากผู้ร่วมกิจกรรม น่าสนใจมาก

^_,^


ด้วยการเขียนตอบคำถาม ๒ ข้อ

  • รู้สึกอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงอะไรภายในตัวเราบ้าง
  • สิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติม

ปกติผู้เขียนจะวิเคราะห์เนื้อหา จัดหมวดหมู่ หาความเชื่อมโยง แล้วค่อยสรุปทีละประเด็น

แต่คราวนี้ ผู้เหนี่ยวนำกระบวนการเองประทับใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอด ๓ วันนี้มาก ๆ

ให้ทำกิจกรรมอะไรก็ไม่เกี่ยงงอน กระตือรือร้น สนุกสนาน มีชีวิตชีวา พร้อมจะลองทำสิ่งใหม่ที่ไม่คุ้นเคย

ที่สำคัญ เปิดใจรับฟังเรื่องราวต่าง ๆ หลากหลาย พร้อมจะเรียนรู้ พร้อมจะทำความเข้าใจความคิดที่แตกต่าง (แม้จะไม่เห็นด้วยก็ตาม)

“ถึงพร้อม” จริง ๆ

^_,^


เหตุดังนั้น อ่านผลการประเมินรายคนแล้ว

มีความรู้สึก อารมณ์ทางบวก ความสุข มิตรภาพอบอุ่น กำลังใจมากมายลอยละล่องระหว่างตัวอักษร

ไม่ทำข้อสรุปรายประเด็น .... น่าจะดีกว่า

ลองสัมผัสก่อนนะคะ

A ๑. - รู้สึกว่าเป็นการประชุมครั้งแรก ที่สามารถจดจำและปฏิบัติกิจกรรมได้มากที่สุด

- รู้สึกว่าทุก ๆ คนที่มาทำกิจกรรมเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกตามตำแหน่ง

- รู้สึกว่าเป็นการประชุมที่ผ่อนคลาย เพราะได้ไปเที่ยวทะเลและที่อื่น ๆ มาด้วย

- รู้สึกได้บอกถึงปัญหาต่าง ๆ ในฐานะผู้ปฏิบัติต่อหน่วยงานทันตะ (สำนักทันตฯ)

- การเปลี่ยนแปลงด้านความคิด ทำให้คิดอะไรกว้างขึ้น และได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์

- เปลี่ยนแปลงด้านการรับฟังผู้อื่น เนื่องจากได้เปิดใจให้ตนเองได้รับสิ่งดี ๆ จากผู้อื่น

- เปลี่ยนแปลงด้านกระบวนการทำงาน ได้ข้อคิดหลาย ๆ อย่างจากการทำกิจกรรมเป็นทีม

๒. – เรียนรู้การทำงานในเรื่องการวางแผน เพื่อจะให้สิ่งนั้น ๆ บรรลุวัตถุประสงค์

- การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้รู้จักกันโดยไม่รู้ตัว

- แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเพื่อน ๆ พี่ ๆ ในจังหวัดอื่น

- ความคิดสร้างสรรค์ จากการที่กลุ่มต่าง ๆ นำเสนองาน


B ๑. ได้แรงบันดาลใจในการทำงาน

ประทับใจการจัดประชุม รูปแบบการระดมความคิด แชร์ประสบการณ์ ทำให้เกิดความรู้ใหม่ ประสบการณ์ใหม่

เกิดความมั่นใจและมีความคิดสร้างสรรค์ รับฟังผู้อื่นมากขึ้น

  • รับฟัง / พูดคุยกับผู้อื่นด้วยภาษาของเค้า แล้วสิ่งนั้นก็จะเข้าไปในหัวใจเค้าตลอดไป


C

  • ๑. การฟังบรรยายการประชุมปกติจะทำให้รู้สึกเบื่อง่วง แต่วิทยากรสามารถบรรยายได้น่าสนใจ และได้วิธีการดำเนินงานในการจัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ ประทับใจในท่านวิทยากร เพราะมีรูปแบบการนำเสนอที่สนุกสนาน ไม่เงียบเหงา เข้าใจทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย

๒. ทราบแนวทางการดำเนินงาน เพื่อช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่ เครือข่ายเพื่อนทันตบุคลากรเพิ่ม

ได้เทคนิคการดำเนินงานใหม่ ๆ

บทบาทการดำเนินงาน เปลี่ยน change ให้ความสำคัญผู้สูบบุหรี่มากขึ้น


D

  • ๑. จากที่รู้จักทันตบุคลากรแค่ในจังหวัดตัวเอง รู้จักเพื่อนต่างจังหวัดที่อยู่ ว.เดียวกัน

วันนี้รู้สึกดี ที่ได้รู้จักพี่น้องทันตะของเราเพิ่มขึ้นอีก เป็นการสร้างเครือข่ายให้กับตนเอง

ถึงบางคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ทุกคนในที่นี้ก็พร้อมที่จะเปิดใจ และยินดีต้อนรับให้เราเข้าไปทำความรู้จักและพูดคุยได้

มีอีกนะประชุมอย่างนี้ ชอบ ! มาก ชอบ ! จริงจัง

๒. ได้รู้จักเครือข่ายเพิ่มขึ้น

ได้เทคนิคต่าง ๆที่จะนำไปใช้กับคนไข้ของเราได้ และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์

* ได้รอยยิ้มและมิตรภาพที่ดี


E. ๑. รู้สึกว่าการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมที่มีความสุขมาก ไม่เครียด

เป็นกันเอง สบาย ๆ และได้อะไรมากมายกลับไป ทำให้เรามีความรู้เรื่องของบุหรี่เพิ่มขึ้น

๒. – เทคนิคการจัดประชุมแบบเป็นกันเอง

- ความรู้เรื่องบุหรี่เพิ่มขึ้น

- รู้จัก NoNo มากขึ้น


F ๑. – ตั้งแต่มา คือ คาดหวังแนวทางการทำงานและเครือข่าย เมื่อมาทำกิจกรรม ไม่ได้รู้สึกว่าทุกคนคือเครือข่าย แต่คือเพื่อน พี่ ๆ น้อง ๆ ที่มีความตั้งใจ มีอุดมการณ์ มีความสนใจที่จะทำงานเรื่องเดียวกัน

- มีกำลังใจที่จะทำงานต่อไปอย่างมีความสุข

๒. – ยอมรับเลยว่า เพิ่งเคยรู้จัก Nono ณ การประชุมครั้งนี้

- การมาประชุมในครั้งนี้ ทำให้มีแนวทางและเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่จะแลกเปลี่ยนแนวทางการทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้น


G ๑. รู้สึกดีใจที่ได้มามีส่วนร่วมในการจัดประชุมครั้งนี้ เพราะเป็นการจัดที่มีบรรยากาศสบาย เป็นกันเอง ได้ใช้ความคิด แลกเปลี่ยนระหว่างเครือข่ายในการทำงาน ได้มิตรภาพดีมากขึ้นจากต่างถิ่น

มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น คือ ไฟในการทำงาน ไอเดียดี ๆ ใหม่ ๆ ที่จะกลับไปสานต่อได้ เกิดรูปธรรม เข้ากับนโยบายหลัก เกิดมุมมองที่หลากหลายต่อการประเมินศักยภาพตนเองและคนรอบข้าง

๒. ได้เรียนรู้วิธีการจัดงานรูปแบบใหม่ แนวที่วิทยากรเตรียมมา ซึ่งดีมากกว่าการนั่งฟัง

บรรยาย จึงคิดว่าจะเอาไปประยุกต์เวลาจัดอบรมบุคลากรในพื้นที่

และได้เรียนรู้แนวความคิด ความรู้ มุมมอง ความพยายามในการเลิกบุหรี่ของสังคมปัจจุบัน


H ๑. – ได้พบปะผู้คนใหม่ แนวคิดดีๆ เกี่ยวกับการทำงาน และการดำเนินชีวิต

- ทุกการเปลี่ยนแปลงต้องมีสาเหตุ หากเราอยากให้เขาเลิกสูบ เราต้องหาสาเหตุให้ได้

๒. – แต่ละคนมีความเป็นมืออาชีพในตัว สามารถใช้ความเป็นมืออาชีพสร้างงานออกมาในเวลาอันสั้น


I ๑. ได้มุมมองที่กว้างขึ้นว่าเรื่องบุหรี่ มีแนวทางการจัดการได้มากกว่าที่เราคิด เรามีคนที่คอยเป็นกำลังใจ และช่วยกันทำงานอยู่ทั่วประเทศ เริ่มเข้าใจมากขึ้นว่า เมื่อเราทำงานด้านนี้ไป ก็เป็นเรื่องปกติที่วันหนึ่งอาจมีแรงน้อยลง / pt. (patient คนไข้ : ผู้เขียน) กลับไปสูบอีก แต่เราก็ห้ามท้อ ห้ามหยุดทำ

รู้สึกสนุก ผ่อนคลาย ได้รู้จักส่วนใหญ่ที่น่ารัก มีน้ำใจ

๒. - เทคนิคการจัดการ pt.

- การเข้าใจ pt. มากขึ้น

- การรับฟัง pt.

- การไม่กดดัน ไม่คาดหวัง pt.


J ๑. เป็นกระบวนการประชุมที่ดีมากเลยค่ะ ไม่เครียด ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้อย่างสบายใจ มีคนรับฟังและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อยากให้มีการประชุมดี ๆ แบบนี้อีกเรื่อย ๆ ทำให้เราเป็นคนกล้าคิด กล้าพูด กล้าทำมากขึ้น เนื่องจากไม่มีใครผิดใครถูก ทุกคนมาจากสิ่งแวดล้อมที่ต่างกัน และเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะช่วยคนสูบบุหรี่ และป้องกันการสูบบุหรี่ ด้วยความหวังดีต่อคนในสังคม

คิดว่าได้เวลาเริ่มต้นในการทำงานด้านป้องกันแล้ว อยากช่วยเหลือนักสูบมากขึ้น เป็นห่วงนักสูบมากขึ้นค่ะ

๒. ข้อ ๑. ได้ทราบปัญหา อุปสรรค การทำงานของส่วนกลางที่มีความตั้งใจจะผลักดันงานนี้ให้สำเร็จ

ข้อ ๒. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม

ข้อ ๓. ได้เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม

ข้อ ๔. กฎหมายด้านยาสูบ และเป้าหมายของผู้ผลิตยาสูบ ทำให้เราคิดป้องกันได้ถูกกลุ่มเป้าหมาย

ข้อ ๕. Idea ดี ๆ ในการป้องกัน หรือรณรงค์ จากจังหวัดต่าง ๆ

K ๑. มีแรงจูงใจอยากทำงานส่งเสริมป้องกันมากขึ้น

รู้สึกเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่ง (สุขใจวัยรุ่น)

๒. เป็นการฝึกการทำงานเป็นทีม (โดยการใช้กระบวนการฟังคนอื่นอย่างตั้งใจ)

มีแรงกระตุ้นจากเพื่อนที่เข้าร่วมประชุม


L ๑. รู้สึกได้แนวทางในการทำงานเพิ่ม

ความรู้ / รู้จักบุหรี่

มีแรงผลักให้ทำงาน

อยากทำงานกับบุหรี่

๒. รู้จัก พรบ. + กฎหมาย + แนวทาง

บริษัทบุหรี่

รู้จักช่องทางขอสนับสนุนสื่อ


M. ๑. รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการปรชุมครั้งนี้ ได้มีเครือข่ายในการทำงาน จึงบรรลุความคาดหวังที่ตั้งไว้ตอนแรก รวมถึง ได้ที่ปรึกษาในการทำงานเลิกบุหรี่

รู้สึกมีความหวังว่า เราจะสามารถทำให้คนเลิกสูบบุหรี่ อย่างน้อยสัก ๑ คน ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เราตั้งป้าไว้ แต่ในความเป็นจริง เราน่าจะทำได้มากกว่านี้ เหมือนตอนที่ท่าน “กระบวนกร” บอกเราว่า เราจะทำได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดไว้ “อย่าดูถูกตนเอง”

๒. ได้เรียนรู้ถึงเบื้องหลังของการค้ายาเสพติด ประเภท นิโคติน ซึ่งมันอันตรายต่อสุขภาพของเรา

รู้ว่ามีคนที่อยากทำเรื่องนี้มากมาย ควรจะให้กำลังใจกัน

รู้สึกว่าการจัดประชุมแบบนี้ ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการทำงาน


N ๑. รู้สึกมีความสุข ผ่อนคลาย มีกำลังใจไปทำงานต่อ

ทัศนคติต่อผู้จัดทำโครงการ ดีมากขึ้น

ได้พาทีมจังหวัดมาเปิดโลกทัศน์การทำงาน

เสียดายไม่ได้ Nono , ได้เพื่อนใหม่

๒. รู้โทษบุหรี่มาก ทั้งมุมมองเรา และผู้ผลิต

รู้จักพัทยามากขึ้น

แนวทางการทำงานต่อเนื่อง


O. ๑. รู้สึกว่ามีหลายมุมมองที่เรายังมองข้ามไป ละเลยสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ

รู้สึกดี ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม

การเปลี่ยน : ทัศนคติ มุมมองเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ละเอียดอ่อนมากขึ้น เข้าใจคนที่สูบบุหรี่


P ๑. ประทับใจในการเข้าร่วมประชุม

ก่อนมางานยาสูบกัยทันตฯ มันเกี่ยวข้องอะไรกัน

แต่พอได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในการอบรม ความคิดและทัศนคติเปลี่ยนไป งานยาสูบกับงานทันตฯ มันสามารถประยุกต์ใช้และไปด้วยกันได้

๒. รู้จักยาสูบชนิดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

เปิดโลกกว้างในเรื่องของยาสูบ กฎหมาย พรบ.

เรียนรู้กระบวนการทำงานที่เราสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้ โดยตัดความกลัวหรือสิ่งที่ยังไม่ลงมือทำ ทั้ง ๆ ที่เราอาจจะสร้างผลงานที่ดีได้Q. ๑. รู้สึกว่าตัวเองได้รับโอกาสการเปิดโลกทัศน์ ในเรื่องนอกเหนือจากงานประจำที่ทำ ซึ่งปกติแล้วจะเป็นเฉพาะเรื่องในช่องปาก ที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาส่งเสริมป้องกัน เฉพาะฟันเท่านั้น

การที่ได้มีโอกาสในการเข้าร่วมประชุมอบรมครั้งนี้ ทำให้เราเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นผู้ฟังที่ดี และเป็นผู้ที่จะมีส่วนในการชักจูง เชิญชวนให้ผู้ที่กำลังสูบบุหรี่ สามารถลด ละ เลิกบุหรี่ได้

และเป็นผู้ที่สามารถจะป้องกันนักสูบหน้าใหม่ได้อีกด้วยค่ะ ถึงแม้ว่าความรู้ในเรื่องของด้านจิตวิทยาในการชักจูงจะน้อยไปหน่อยสำหรับการประชุมครั้งนี้ แต่ก็ได้มาบ้างพอสมควร

๒. ได้รับรู้การทำงานของระบบเครือข่ายมากขึ้น


R. ๑. รู้สึกเห็นความสำคัญของเครือข่ายการทำงานเลิกบุหรี่ในพื้นที่มากขึ้น

๒. ขีดจำกัดของการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากระบบทุนนิยมที่มาเกี่ยวข้อง

บุหรี่ในรูปแบบต่าง ๆ

การดำเนินงานต่อต้านบุหรี่มี ๒ ส่วน

หนึ่ง มหภาค = นโยบาย กฎหมาย ที่มีขีดจำกัด (เหมือนตะแกรงตาห่าง กรองการเข้ามา)

สอง จุลภาค = การสร้างค่านิยม สร้างรั้ว / สิ่งแวดล้อมในชุมชน (เหมือนตะแกรงตาถี่ ที่ป้องกันลูกหลานเรา ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่)

ทัศนคติที่มองคนสูบบุหรี่ส่วนใหญ่ ยังเป็นการมองคนเหล่านั้นในแง่ลบอยู่ !


S ๑. รู้สึกเห็นความสำคัญและความตั้งใจของคณะทำงาน (ที่จัดโครงการ) ที่มีแต่สิ่งที่ดี ข้อดี ที่อยากให้ทุกคนที่สูบและคิดลองบุหรี่ ไม่เกิดขึ้นในประเทศเรา

การเปลี่ยนแปลง คิดอยากเริ่มต้นเป็นส่วนเล็ก ๆ ที่จะช่วยกระตุ้นและใส่ใจมากขึ้น ที่จะนำเรื่องบุหรี่ไปมีส่วนแนะนำคนไข้ ให้ตระหนักถึงึวามสำคัญ พิษภัยต่อการดูแลสุขภาพเรา เหมือนที่คนไข้เข้ามดูแลช่องปาก

๒. รู้จักโครงการ Nono


T. ๑. ดีใจที่มีโอกาสเรียนรู้ ประสบการณ์ รูปแบบการประชุมใหม่ ๆ มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเครือข่ายการทำงานของทันตฯ เรื่อง การเลิกบุหรี่

เข้าใจ ยอมรับ และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น ในด้านการรับฟัง ส่งสาร ประสานงาน ทำงานเป็นทีม สามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่เราได้

๒. รู้จัก Nono มากขึ้น

แนวทางการนำไปปรับใช้ในพื้นที่การทำงานของตนเอง

รูปแบบการประชุม การทำกิจกรรมกลุ่ม

ความรู้ ทักษะ เทคนิคที่จะเพิ่มเติมในคลินิก

ช่องทาง แนวทางการประสานงานกับเครือข่าย

U. ๑. ประทับใจ เป็นการประชุมที่เป็นกันเอง สนุก

เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดงานใหม่ ๆ ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่เราได้

๒. มีความรู้เรื่องยาสูบ / บุหรี่ เพิ่มขึ้น

สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง


V. ๑. ตอนแรกที่สมัครมาประชุม ... ก็รู้สึกว่าต้องนั่งประชุมในห้องแน่ ๆ เลย ต้องแบบง่วงมาก ๆ ๆ :( แต่ในใจก็บอกตัวเองว่า ถ้ามาแล้วก็ต้องตั้งใจประชุมให้คุ้ม ให้ได้อะไรกลับไปบ้าง

แต่พอมาถึงห้องประชุม ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี รับรู้ปัญหาของแต่ละคน มองโลกมุมกว้างขึ้น

อธิบายมาซะยาวเลย ... หนูก็รู้สึกที่อยากจะทำงานเรื่องบุหรี่มากขึ้น ก่อนมาประชุมแอบคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ คือ หนูก็อยากทำ แต่จะทำได้ไหม ? ? แต่พอมาทำกิจกรรม หนูก็ได้แนวคิดจากหลายกลุ่มวัย ทำให้มีแรงบันดาลใจ กำลังใจ ทำให้รู้สึกว่าเราก็ทำได้นะ J

๒. มีกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

เรียนรู้ประสบการณ์ การทำงาน เทคนิคการพูด การจัดกิจกรรมจากพี่ ๆ เพื่อน ๆ

มีเพื่อนเพิ่มขึ้น (เครือข่าย)


W. ๑. ได้พบมิตรภาพใหม่ ๆ ที่ดี

กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก

ทำให้เราเป็นผู้ฟังที่ดี

ประทับใจกิจกรรมทุกกิจกรรม ต่างสอดแทรกความรู้ต่าง ๆ

๒. เรียนรู้การทำงาน / กระบวนการ / แนวคิดต่าง ๆ ของแต่ละจังหวัด

ทำให้เรานำสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานของเราเอง


X ๑. ดีใจที่ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและมีการระดมความคิด กระบวนการต่าง ๆ

การเปลี่ยนแปลงในตัวเราต่อการประชุมครั้งนี้ คือ อยากลงมือทำโครงการนี้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่สูบบุหรี่

๒. ได้รู้จักโนโน่เพิ่มมากขึ้นว่า คืออะไร รู้กระบวนการและเทคนิคในการลงมือทำจากหลายๆ จังหวัด ทำให้มองเห็นมุมมองใหม่ ๆ ของการทำงานเรื่องนี้

รู้สถานการณ์บุหรี่ในปัจจุบันของประเทศไทย

ขอขอบคุณครับ


Y. ๑. เสียใจที่คนสูบบุหรี่เขารู้ว่าอนาคตตัวเขาจะต้องเป็นโรคอะไร อันตรายแค่ไหน แต่เขาก็ยังเลือกแบบนั้นต่อไปอีก

ดีใจที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ เพราะได้เจอคนเก่ง ๆ มากความสามารถที่หลากหลาย ทุกภูมิภาค

ภูมิใจที่ได้รู้จักกับทุกคน ๆ รวมทั้ง วิทยากร และผู้เข้าอบรมทุกท่าน ถือเป็นของขวัญชิ้นหนึ่ง

ที่สำคัญในชีวิตของผม ยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านให้รีบกลับไปเริ่มงานที่คิดไว้ก่อนมาอบรม เพราะได้แนวทาง วิธีการ กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะไปเริ่มต้น และเกิดการเป็นผู้ฟังที่ดี การให้เกียรติผู้อื่น

๒. ทักษะ กระบวนการ วิธีการ ในการจัดกิจกรรมการเลิกบุหรี่ การทำงานกลุ่ม


Z. ๑. การปรับทัศนคติ ความคิดที่มีต่อผู้สูบบุหรี่ คือ ถ้าเราอยากให้เขาเลิกบุหรี่ เราต้องรักเค้า ไม่เกลียด ไม่ต่อต้าน เมื่อเราให้แต่ความรัก ความเข้าใจ เราก็จะสามารถแนะนำในสิ่งดี ๆ กับเขาได้

๒. เห็นแนวทางการทำงานของเพื่อนร่วมสายงานในหลากหลายมิติ สามารถนำตัวอย่างและแนวทางที่ดีไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน

^_,^

ตัวอย่างจาก ๒๖ คนเท่านั้นนะคะ แทบทั้งหมดเกินความคาดหวังที่ตนเองบอกไว้

ขอบคุณ ๗๐ กว่าชีวิตที่ยอมลดอัตตา ถอดหัวโขน เปิดใจ ระดมจิตใจ .... สร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ร่วมกัน

เปิดรับและเผื่อแผ่ความรักต่อคนแปลกหน้าโดยง่าย .... เหมือนรู้จักกันมานาน

พร้อมจะแจกจ่ายความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ต่อไป ต่อไป และต่อ ๆ ไป


^_,^


ทีมผู้เหนี่ยวนำกระบวนการ (Mentor)

ทันตแพทย์หญิงสุรัตน์ มงคลชัยอรัญญา สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทย์ชัยพฤกษ์ ตั้งจิตคงพิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ

ทันตแพทย์หญิงปิยะนุช เอกก้านตรง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๖ ขอนแก่น (note taker หลัก)

ทันตแพทย์หญิงธิรัมภา ลุพรหมมา โรงพยาบาลสระใคร จังหวัดหนองคาย

หากทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดรุกล้ำให้ระคายเคืองใจต่อผู้ร่วมกิจกรรม ขออภัย ณ ที่นี้ นะคะ

^_,^


ขอขอบคุณ ทีมผู้จัดการประชุม สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

และแผนงานวิชาชีพทันตแพทย์ในการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่จัดเตรียมทุกสิ่ง ประสานงานทุกอย่าง อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุม

ทำให้กระบวนการเรียนรู้เรียบร้อย ราบรื่น ลุล่วงด้วยดี

^_,^


พบกันใหม่ เมื่อมีโอกาสนะคะ (แว่ว ๆ ว่าพังงารับเป็นเจ้าภาพพื้นที่แล้ว)

สวัสดีค่ะ

^_,^ความเห็น (8)

เยี่ยมมากๆ ค่ะ ..... ดีมากๆ ค่ะ


ตั้งแต่ A ๑ รู้สึกว่าเป็นการประชุมครั้งแรก ที่สามารถจดจำและปฏิบัติกิจกรรม ถึง..

Z๑ การปรับทัศนคติ ความคิดที่มีต่อผู้สูบบุหรี่ ค่ะ .... ชื่นชมมากๆค่ะ


ขอบพระคุณพี่เปิ้นมากมายค่ะ ดีใจ ดีใจจังค่ะ บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมที่มีเพื่อน ๆ เครือข่ายช่วยกันทำงานในหลากหลายแง่มุมนะคะ

ถ้าพี่เป็นผู้จัดจะดีใจมากนะที่ได้อ่านความเห็นต่างๆ แสดงถึงความสำเร็จของการจัดประชุม และ attitude ที่เป็นบวกต่องาน

เราทำงานด้านส่งเสริมป้องกันเรื่องบุหรี่กันหนักมาก แต่พอได้มาเห็นคนไข้ที่ป่วยเป็นโรคจากบุหรี่ที่ยังเจออยู่มากมาย พี่ก็จะคิดว่า ถ้าเราไม่ทำคนไข้จะมากกว่านีสักเท่าไรหนอ

ต่อไปก็คงมีการตามไปดูการปฏิบัติจริง พี่จะรออ่านบันทึกดีๆ อีกนะคะ

ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะน้องสาวคนเก่ง

ขอบคุณมากมายค่ะพี่ Nui ลงมือทำ แล้วก็ให้กำลังใจกัน คงได้กลับมาพบกันในหมู่เพื่อนอีกค่ะ

สุดยอด คุงพี่หมอ ธิรัมภา .... :)

ตามเหตุปัจจัย ทีมจัดงานเยี่ยม ผู้เข้าประชุมยอด ค่ะ อ.วิชญ์

งงว่าพลาดบันทึกนี้ไปได้อย่างไร

สงสยไปปลูกผักอยู่

ชอบใจกิจกรรม

มีที่พังงาชวนผมบ้างนะครับ 555

ถ้ามีโอกาส ก็แล้วแต่ผู้จัดนะคะอาจารย์

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี