ทำบุญสารทเดือนสิบ ณ ยะล๊า ยะลา

..ด้วยความตั้งใจดี มีโอกาสเหมาะสมได้ไปทำบุญสารทเดือนสิบ....

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558

วันนี้ วันดี วันพระ วันสารทเดือนสิบ .... เราสองคน ตั้งใจไปทำบุญที่วัดในตัวเมืองยะลา

ปฏิบัติภารกิจชาวพุทธ : ทำบุญฟังเทศน์ เรื่อง ความกตัญญู กับนิทานคุณธรรม แม่โคกับแม่เสือ ที่ใีเนื้อหาเกี่ยวกับ "คำสัญญา ความซื่อสัตย์ ความรักความผูกพันและความกตัญญูระหว่างแม่กับลูก "

หลังเสร็จพิธีทางศาสนาแล้ว กิจกรรมที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำบุญเดือนสิบ

บรรยากาศอบอวลไปด้วยรอยยิ้มและความอื่มใจ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในวันทำบุญเดือนสิบ ณ ยะล๊า ยะลา

----------------------------

บันทึกเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 : 22.10 น.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัพเพ เหระความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สาธุ ๆๆ

เขียนเมื่อ 

สาธุๆ

ไม่ได้ไปนครฯกันหรือครับ

ไม่ได้ไปจ้า ไม่ได้หยุด ^^