๗๑๐. มุมมองที่แตกต่าง

มุมมองที่แตกต่าง

ในสังคมของเราทุกวันนี้...มีการคิด การมองในมุมมองที่แตกต่างกัน

บางคนมองและวิเคราะห์ไปอีกเรื่องหนึ่ง...แต่บางคนมองและวิเคราะห์ไปอีกเรื่องหนึ่ง

ซึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน...หากเปรียบเทียบ เสมือนกับว่า...เรายืนอยู่กันคนละฝั่ง

ของสิ่งที่เรากำลังเผชิญเรื่อง ๆ นั้นอยู่...หากเปรียบเทียบกับเหรียญ...เหรียญจะมี

สองด้าน คือ หัวและก้อย...หากเปรียบเทียบกับแสง...แสงจะมีความมืดและสว่าง ฯลฯ

ฉันใด...กับเรื่องราวต่าง ๆ บนโลกมนุษย์...ทุกเรื่องเป็นปรัชญาในตัวของมันเอง

ต่างคนต่างมีเหตุและผลในตัวเอง เพียงแต่ว่า...เราจะใช้ในสถานการณ์ใดเท่านั้น

บางทีเรามองคนอีกคนหนึ่งเป็นแบบนี้ในสถานการณ์นี้...แต่หากเราอยู่ในอีกสถานการณ์หนึ่ง

เราจะมองคน ๆ นี้ เป็นอีกแบบหนึ่ง...ฉันใดกับการทำงานร่วมกับคนอื่น

เราต้องเปิดใจมองให้กว้าง...ต้องใช้ใจเรามองมากกว่าความรู้สึก หรือความคิดของเราเอง

เพราะการเปิดใจทำให้เราเข้าใจคน ๆ นั้น...เช่น เราจะเห็นบางคนไม่ค่อยยุ่ง สุงสิงกับใคร

แต่หากพิจารณาดี ๆ เราดูว่า เขาคงมีข้อดีของเขา...อาจไม่เหมือนคนอื่น...ซึ่งคนที่มอง

คือ คนที่ชอบให้มีพวกพ้องมากมาย เข้าสังคม เฮฮา...คนลักษณะนี้ ก็จะมองคนที่ชอบ

อยู่เงียบ ๆ ไม่สุงสิงคนอื่นว่าเป็นคนมีโลกส่วนตัว...เพราะต้องการให้เขามาร่วมวงไพบูลย์ด้วย

แต่ถ้าหากใช้ใจมอง...จะเห็นได้ว่า...เขาเป็นคนดีหรือไม่ ที่ผ่านมานั้นเขาเป็นคนเช่นไร

งานการเขาบกพร่องหรือไม่...จะให้เขามาเหมือนกับเรา ลองย้อนกลับไปดูตัวเองว่า...

ขนาดเราเองยังไม่เหมือนกับเขาเลย...และจะให้เขามาเหมือนกับเรานั้นได้อย่างไร...

นี่คือ การเปิดใจมอง...เอาใจเขามาใส่ใจเรา เปิดใจให้กว้าง...ไม่อคติ...แต่ถ้าหากว่า

มองถึงเรื่องงาน เขาไม่เคยบกพร่องเลย...เราควรเข้าใจเขา เพราะพฤติกรรมมนุษย์ในโลกนี้

มีมากมาย หลากหลายเหลือเกิน...หากเราเข้าใจแบบนี้ เราจะเข้าใจเหตุผลของเขาเอง

และเราก็จะเข้าใจในตัวเราเอง...สามารถปรับหรือจูนตัวเราเองและเขาให้เข้ากันได้

เพราะทุกเรื่องราว ทุกคนบนโลกนี้ มีเหตุผลในตัวเองกันทุกคน...เพราะมนุษย์เกิดมา

บนโลกใบนี้ เพื่ออยู่และเกื้อกูลกัน...

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ