รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และเครือข่าย เช่น มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ มีเปัาหมายในการส่งเสริมให้สถานศึกษาพอเพียง มีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์แห่งความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ และขยายผล โดยกระทรวงศึกษาธิการ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายได้เริ่มขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา จนในปัจจุบัน มีโรงเรียนที่จัดการการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ได้รับประกาศผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการของเศรษฐกิจพอเพียง หรือสถานศึกษาพอเพียง จำนวน ๑๘,๐๐๐ โรงเรียนในปี ๒๕๕๘ และผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาแล้วจำนวน ๖๘ โรงเรียนด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาแก่สถานศึกษา ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ และเครือข่าย จึงจัดงาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" ในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งนอกจากเพื่อมอบโล่เกียรติคุณแก่ศูนย์สถานศึกษาพอเพียงในปีนี้แล้ว ยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งยังได้คัดเลือกผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขึ้นจากสถานศึกษาพอเพียงมาเป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีการนำไปใช้ และขยายผลสู่ชุมชนและสังคมด้วยความยั่งยืน


นอกจากนี้ ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยังช่วยส่งเสริมความเข้มแข็งในการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาการบริหาร การจัดการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสวนา คลินิคพอเพียง และนิทรรศการห้องเรียนพอเพียง เป็นต้น อันจะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา


เชิญชมวิดีทัศน์เปิดงาน "บนเส้นทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ" ได้ที่นี่ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อยู่อย่างรู้เท่าทันความเห็น (11)

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมทีมทำงานและการให้รางวัลโรงเรียนด้วยครับ

ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆที่บันทึกให้อ่านครับ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมด้วยคนครับพี่ใหญ่และอาจารย์ขจิตด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมการทำงานจ้ะพี่ใหญ่

ทีมงานดี...มีชัยไปกว่าครึ่ง..นะจ๊ะ

เป็นกำลังใจให้คนทำงานจ้ะพี่ใหญ่


เขียนเมื่อ 

ชื่นชมโครงการ และโรงเรียนด้วยนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมอ.ใหญ่ ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอชื่นชมโครงการ อาจารย์นงนาท คณะทำงาน

และขอแสดงยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลค่ะ

เขียนเมื่อ 

"รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"

ชอบจังเลยครับคุณครู ^_^

-สวัสดีครับป้าใหญ่

-ตามไปชมคลิปวีดิโอแล้ว

-น่าสนใจมาก ๆครับ

-ขอน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติครับ

-ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมจากครูสู่เด็กนี่เป็นการปลูกฝังที่ย่ังยืนมากนะคะพี่

สวัสดีค่ะพี่ใหญ่

น้องติดตามงานของมูลนิธิสถิรคุณมาพักใหญ่แล้วค่ะ

เป็นต้นแบบที่กระทรวงศึกษาต้องเรียนรู้

พรุ่งนี้คุณหมอธีรเกียรติ ท่านจะไปที่ทำงานน้องและให้นโยบายฯ ด้วยค่ะ :)

 • จันทวรรณ
 • อ.นุ
 • โอ๋-อโณ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • nui
 • เพชรน้ำหนึ่ง
 • หยั่งราก ฝากใบ
 • ยายธี
 • แสงแห่งความดี...
 • คนใต้โดยภรรยา
 • ทิมดาบ
 • พ.แจ่มจำรัส
 • บุษยมาศ
 • คุณมะเดื่อ
 • อักขณิช
 • ส.รตนภักดิ์
 • อร วรรณดา
 • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ (น.ม.)
 • สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่งาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" นี้ค่ะ
 • น้องดร.ขจิต...ตลอด ๙ ปีในการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เกิดความเข้าใจ ประยุกต์ใช้ และขยายผลในการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างมั่นคงยั่งยืนมากๆ ค่ะ
 • น้องพ.แจ่มจรัส...ยินดีมากที่เห็นคุณค่าของงานนี้ค่ะ
 • น้องคุณมะเดื่อ...ความร่วมมือระหว่างกันตั้งแต่เริ่มต้นตลอดทาง ได้หลอมรวมความศรัทธาและการปฏิบัติตามหลักปรัชญานี้ขององค์พ่อหลวงอย่างต่อเนื่องค่ะ
 • น้องหมออนามัยทิมดาบ...ดีใจมากค่ะที่เห็นประโยชน์ของโครงการนี้
 • น้องส.รตนภักดิ์....จะได้นำความคืบหน้ามาเล่าอีกค่ะ
 • น้องอร วรรณดา...จากครูลงสู่เด็กในการปรับจิตสำนึกและพฤติกรรมแห่งวิถีพอเพียง เพื่อเป็นรากฐานที่ดีของชีวิตค่ะ
 • น้องอ.นุ...ทุกครั้งของการจัดเวทีรวมพลังอย่างนี้ ได้เห็นความสุขและความสำเร็จที่น่ายินดีอย่างแท้จริงค่ะ
 • หลานเพชรน้ำหนึ่ง...ขอบคุณมากค่ะที่นำภาพงานเกษตรกรพอเพียงสวนตะไคร้มาฝาก นางแบบน่ารักมากๆ
 • น้องnui...ยินดีมากค่ะที่เห็นความยั่งยืนจากโครงการนี้ค่ะ
 • น้องหยั่งราก ฝากใบ...ดีจังค่ะที่ได้ติดตามงานของมูลนิธิสถิรคุณ และจะได้รับนโยบายมาสู่การปฏิบัติด้วย โปรดนำมาถ่ายทอดกันบ้างนะคะ
 • ….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/596109