ถ้าคุณเกลียดการโกง มาร่วมเรียนรู้แและร่วมเป็นเครือข่าย เพื่อช่วยให้ไทยใสสะอาด

สุจริตไทย

มูลนิธิเพื่อคนไทย และ เว็บไซต์การศึกษา www.eduzones.com ได้ร่วมกันดำเนินการจัดสร้างและพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ E-learning เพื่อให้ความรู้และแนวทางความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม รูปแบบการทุจริตต่างๆ และการต่อต้านคอร์รัปชันแก่นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ นักธุรกิจผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป เป็นปัจจัยสำคัญซึ่งเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจของคนและสังคมรวมทั้งปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการกระทำทุจริตทุกประเภท

หลักสูตรสุจริตไทย เปิดให้ทุกท่านที่สนใจเข้า เรียนฟรี ผ่านเว็บไซต์ www.สุจริตไทย.com
ใช้เวลาเรียนต่อท่านรวมประมาณ 30 นาที หากไม่สะดวกเรียนจนจบในครั้งเดียว
สามารถ login เข้าสู่ระบบมาเรียนได้ในเวลาที่สะดวก
หลังจากเรียนจบจะได้รับใบวุฒิบัตรเพื่อรับรองให้กับผู้เรียนทุกท่าน

โดยหลักสูตรนี้ได้แบ่งเนื้อหาสำหรับกลุ่มเป้ากมาย 2 กลุ่ม คือ

1. นักเรียน นักศึกษา
2. ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป

การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายของสุจริตไทยมี 3 รูปแบบคือ

1. เข้าร่วมเรียนรู้ หลักสูตรสุจริตไทย ฟรี ผ่าน www.สุจริตไทย.com

2. เข้าร่วมสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่หลักสูตรสู่องค์กร หรือหน่วยงานที่ท่านดูแล
พร้อมทั้งสนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร หรือหน่วยงานของท่านเข้าเรียนรู้หลักสูตรสุจริตไทย
เช่น สมาชิกท่านใด เป็นอาจารย์ ก็สามารถให้นักเรียนเข้ามาเรียนรู้หลักสูตรสุจริตไทย พร้อมรับใบวุฒิบัตรเพื่อนำไปใช้ในการสมัครเรียนหรือสมัครทำงานในอนาคตได้ค่ะ

3. เข้าร่วมพัฒนา และทำงานขององค์กร คือ ให้ข้อมูล แนะนำ และร่วมเป็นทีมงานในการพัฒนาหลักสูตร และบทเรียนต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง


สอบถามรายละเอียดการเรียนและเข้าร่วมเป็นเครือข่ายได้ที่
E-mail : [email protected]

Fangage : https://www.facebook.com/thainocorrup

website : www.สุจริตไทย.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุจริตไทยความเห็น (0)