เข้าพรรษา (54) ; ครึ่งวัดครึ่งบ้าน

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การฝึกฝนตนให้คุ้นชิน และเป็นนิสัย ทำไป...เรื่อยๆ ก็จะไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2558

....

ตื่นเช้ามา ...เตรียมกับข้าวไปวัด

ทุกวันนี้ปรับเหลือสามวันในการนำอาหารไปถวายที่วัดก่อน "อังคาร-พุธ-ศุกร์" ยกเว้นวันที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด

รับข้าวทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนเข้าที่ทำงาน ซึ่งทุกวันนี้ก็ถึงที่ทำงานประมาณแปดโมงถึงแปดโมงครึ่ง

พอได้พอไหว...ในวิถีชีวิตครึ่งวัดครึ่งบ้าน

หลายคนถามว่าทำไมไม่ไปอยู่วัดเลย ... ในใจนี้ก็อยากลาออกจากงานและไปปฏิบัติภาวนาเต็มที่

แต่เหตุที่มีอยู่ยังไม่ถึงพร้อมที่จะเกื้อหนุนให้ทำได้เช่นนั้น จึงยังดูเป็นครึ่งวัดครึ่งบ้านอยู่เช่นนี้

แม้ว่า...จะมีวิถีชีวิตครึ่งๆ กลางๆ

แต่แนวทางปฏิบัติก็ไม่ได้ครึ่งๆ กลางๆ ตามไปด้วย ไม่ว่าอยู่ที่ไหนตารางชีวิตของข้าพเจ้าก็ค่อนข้างคล้ายเดิมในการรักษาข้อวัตรปฏิบัติของตนเอง

ข้าพเจ้ามองว่านี่คือ ชีวิตที่ฝึกฝน

***ตื่นนอน...นั่งสมาธิ

ทำวัตรเช้า

นำอาหารไปถวายจังหัน***กรณีที่ไม่ได้ไปต่างจังหวัด

ทานข้าว

***กลางวัน...ทำงาน

***เย็น...

เดินจงกลม

ทำวัตรเย็น

นั่งสมาธิ...เข้านอน

นี่คือ กิจกรรมหลักที่ทำสม่ำเสมอไม่ว่าตัวจะเคลื่อนไปที่ไหน วัด บ้าน ต่างจังหวัด...

การฝึกฝนตนให้คุ้นชิน และเป็นนิสัย

ทำไป...เรื่อยๆ ก็จะไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KA PooM Lifeความเห็น (1)

ไม่ว่าอยู่ที่ไหน วัดอยู่ในใจเสมอนะคะ..