เหล้า(เล่า)ใหม่ในขวดใหม่


ความเป็นสากล การทำงานอย่างมืออาชีพครบถ้วนกระบวนความ ล้วนเป็นค่านิยมการทำงานที่ผู้บริหารทุกองค์กรธุรกิจคะนึงหาจากลูกน้อง ผู้เขียนรู้สึกประทับใจและเกิดกำลังใจขึ้นอีกมากโขจากการสัมผัสเยาวชนกลุ่มเหล้าใหม่ในขวดใหม่นี้
ความประทับใจในเยาวชนกลุ่มเหล้าใหม่ในขวดใหม่ (เล่าใหม่ในขวดใหม่)

ผู้เขียน ได้รับการติดต่อจากนักศึกษาหญิง สองท่าน จากคณะนานาชาติ วางแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ พวกเธอ เดินทางมาถึง โรงงานฯ พร้อมกับนักเรียนชายปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม ที่มาพร้อมคุณพ่อ เพื่อสมัครฝึกงาน งานใหม่ๆแบบนี้ ผู้เขียนรับหน้าเสื่อเอง พร้อมกัน ในห้องรับรอง นักเรียนชายนั่งกรอกประวัติและใบสมัคร ในขณะที่ผู้เขียนเริ่มเปิดวงสนทนากับนักศึกษาหญิง หลังจากพวกเธอแนะนำตนเองแล้ว ทำให้ทราบว่า หนึ่งในสอง ได้เรียนหลักสูตรเสริมทักษะที่ประเทศเยอรมันด้วย เธอเล่าว่า ที่นั่นใช้ถุงกระดาษ ไม่ใช้ถุงพลาสติก เธอทั้งสองสนใจผลิตภัณฑ์พิเศษ เพื่อนำไปประกอบ ชิ้นงานวอลเปเปอร์ เข้าใจว่า อีกส่วนหนึ่งจะใช้เส้นใยผักตบชวา ซึ่งพวกเธอต้องการให้ผู้สูงอายุในจังหวัดภาคกลาง ซึ่งมีฝีมือการทอ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และมีคุณค่าจากการผลิตชิ้นงานนี้ ระหว่างที่เธอไปพบปะพวกท่าน ได้เรียนร้องเพลง เรียนรำ ซึ่งเป็นศิลปะวัฒนธรรมภาคกลางไปพร้อมกัน เธอรู้สึกประทับใจและมีความสุข ผู้เขียนสัมผัสได้ถึงสีหน้าแววตาของพวกเธอ ว่าเป็นความจริงตามที่เล่า... ถ้าผลิตภัณฑ์ที่พวกเธอคิด เป็นจริง ก็จะเข้าสู่ระบบการผลิต และขายออกต่างประเทศ ซึ่งเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าน่าจะเป็นชาวญี่ปุ่น ผู้เขียน จึงต้องเชิญผู้จัดการฝ่ายผลิต เข้าร่วมในวงสนทนาถึงความเป็นไปได้ ของผลิตภัณฑ์ และช่วยให้ความรู้เชิงประสบการณ์กระบวนการผลิต แก่นักศึกษา เราสนทนาในประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นเอง

ผู้เขียนขอเบรคเวลา... และหันมาที่โต๊ะสัมภาษณ์นักเรียนช่าง คุณพ่อบอกว่า เขาเป็นเด็กขยัน ไม่ช่างพูด เห็นจะจริงตามนั้น ผู้เขียนเริ่มสัมภาษณ์ เขามีทักษะสามารถเชื่อมไฟฟ้าได้ ซึ่งทางหน่วยงานกำลังต้องการ ผู้เขียนมองข้ามสูตรการสัมภาษณ์งานข้อที่ว่า เด็กมากับผู้ปกครอง เพราะเขายังเด็ก ประกอบกับในสังคมชนบท การทำความรู้จักองค์กรในครั้งแรก ผู้ใหญ่น่าจะทำได้ดีกว่าเด็ก เด็กตอบโต้กับผู้เขียนอย่างเป็นตัวของตัวเองต่อหน้าคุณพ่อก็เพียงพอแล้ว เขารู้จักกับเพื่อนอีก สองคน ที่มาสมัครก่อนหน้านี้ ซึ่งผู้เขียนประเมินว่า กลุ่มเยาวชนเหล่านี้เป็นเหล้าใหม่ในขวดใหม่ พวกเขาทั้งหมด ฉายแววทักษะช่างที่โดดเด่นเฉพาะตัว มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สมบูรณ์ ซึ่งมาจากพื้นฐานครอบครัว ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า มีหลักคิดของตนเอง มีแรงบันดาลใจ หรือความหวังของตนที่ไม่เกินความจริง มีวินัย แม้เป็นเด็กรุ่นใหม่ แต่ก็มีค่านิยมความเป็นไทยในตัว เหล่านี้ เป็นต้น ผู้เขียนประเมินผลการทดลอง ภาระที่ได้ทำผ่านไปแล้วหลายชิ้น ทำให้ องค์กรกลับมามีจุดยืน เป็นที่สนใจของบุคลากรระดับเพชร ไม่ใช่กรวด แม้จะต้องใช้เวลาฝึกฝนเจียระไน ก็เหมาะสมกับสถานการณ์ ที่ขาดแรงงานคุณภาพ และทีมรุ่นพี่ในองค์กรจะมีโอกาสฝึกทักษะให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นด้วยการเป็นผู้ฝึก ผู้เขียนส่งนักเรียนช่างไปทดสอบทักษะงานเชื่อมกับหัวหน้าแผนกที่หน้างานจริง เพื่อให้ตนเองได้สลับวงสนทนา

นักศึกษาหญิงทั้งสองมองสินค้าหลากหลาย ที่โต๊ะโชว์ผลิตภัณฑ์ ตั้งคำถามผู้เขียน “การออกแบบเป็นสิ่งสำคัญใช่หรือไม่? ”ผู้เขียนตอบว่า “แน่นอน” เธอบอกว่า เพื่อนของเธอเป็นนักออกแบบระดับรางวัลชนะเลิศ เขาชอบกินผัดไทย จึงออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แกะห่อกินง่ายและสะดวก ตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศ ถ้ากลับเมืองไทย จะติดต่อให้มาพบ ผู้เขียนยินดี พร้อมจะพบกับศิลปินนักออกแบบ ไม่ได้คาดหวังว่าต้องได้ร่วมงาน แต่คาดหวังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่า อีกคนเล่าถึงธุรกิจที่คุณพ่อทำอยู่ และจินตนาการ ผลิตภัณฑ์ ที่เธอมองเห็น จะสามารถนำไปใช้สนองจุดอ่อนที่พบในธุรกิจได้หรือไม่?

พวกเธอเล่าว่า มีโอกาสได้ติดต่อกับสายงานการปกครอง เช่น นายอำเภอ เพื่อประสานงานให้เกิดโครงการนี้ ในอีกมุมผู้เขียนถามถึงความเป็นไปได้จริง ของโครงการ เธอยอมรับถึงความล่าช้า และรู้สึกเหนื่อยล้าบ้าง แต่สิ่งที่ได้เรียนรู้นับว่ามีคุณค่ายิ่ง

ผู้จัดการฝ่ายผลิตมอบชิ้นงานที่นักศึกษาหญิงต้องการ หลังจากได้ข้อสรุปบนโต๊ะสนทนา โดยทางโรงงานฯไม่ได้คิดราคา แม้เป็นเพียงเศษเล็กน้อยสำหรับโรงงาน แต่เพียงพอในการทดลองของนักศึกษา การให้สิ่งที่มีคุณค่าจากองค์กรนี้ เพื่อส่งเสริม เยาวชนไทย ได้ฝึกฝนเรียนรู้ เธอแสดงความขอบคุณแบบเหนือความคาดหมาย เพราะดูพวกเธอกังวลเรื่องราคา จากที่สืบค้นข้อมูลราคาขายในต่างประเทศ เราไม่มีการตกลงกันล่วงหน้าว่าต้องทำเช่นนี้ แต่ สิ่งที่เราได้สัมผัสเบื้องหน้า ทำให้ได้ข้อสรุปตรงกัน องค์กรพร้อมเป็นผู้ให้ต่อสังคมตามความเหมาะสม ผู้ใหญ่ควรให้...แก่เด็กที่เหมาะสม เมื่อการให้เป็นการให้อย่างมีคุณค่า พวกเขาก็จะสามารถสร้างสิ่งที่มีคุณค่าต่อๆไป

ผู้เขียนพิจารณาจากสำเนียง เธอทั้งคู่มีมาตุภูมิที่ภาคใต้ แต่กลับมีความศรัทธาในศิลปวัฒนธรรมภาคกลางเมื่อได้สัมผัสกับผู้สูงอายุ มีกริยามารยาทอ่อนโยน ในขณะที่ทักษะการติดต่อประสานงานเป็นสากล การสนทนากันในรอบนี้ เธอทั้งสองนั่งพับเพียบลงที่พื้นห้องรับรองข้างเก้าอี้ผู้เขียนคนละฝั่ง แทนการนั่งเก้าอี้หลังจากชมผลิตภัณฑ์เป็นที่พอใจ การแสดงทักษะต่างๆให้ผู้เขียนได้สัมผัส ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมง การสนทนาช่วงท้ายเปิดประเด็นหลากหลาย พื้นฐานครอบครัวที่ดีและการศึกษาที่เหมาะสมกับศักยภาพ หล่อหลอมเยาวชน ทำให้ผู้เขียนมองเห็นประกายแวววาวในเพชร สองเม็ดนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานคงจะเห็นภาพเพียงผู้เขียนทำอะไรแปลกประหลาดอีกแล้ว ที่ไม่สามารถเข้าใจได้

หัวหน้าแผนก นำนักเรียนช่างกลับมาส่ง พร้อมแจ้งผ่านผลการทดสอบทักษะช่างเชื่อม ผู้เขียนสรุปผล นัดวันเวลาเข้าฝึกงาน ประเด็น คือ เขาต้องเลิกงานเร็ว หนึ่งชั่วโมง เพื่อไปเรียนปวส. ภาคค่ำ ซึ่งทางองค์กรสามารถยืดหยุ่นได้ ผู้เขียนแจ้งให้ทราบ ถึงนโยบายการบริหารงานด้านการส่งเสริม การฝึกทักษะเรียนรู้ของนักศึกษาฝึกงาน และส่งต่องานนี้ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินงานต่อ

ระหว่างนี้ ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ และลูกค้ากลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นเยาวชนสองกลุ่มสองระดับ ได้รู้จัก และเรียนรู้องค์กร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้....จากวงสนทนาสลับ นี้ คือ สลับเป็นผู้ฟัง และสลับเป็นผู้แสดง โดยมีผู้เขียน เป็นคุณอำนวยในงานจริง

ผู้เขียน ยังได้ฝากของขวัญกับนักศึกษาไปให้ผู้ใหญ่ที่เคารพ ที่มหาวิทยาลัยฯด้วย หลังจากที่ตกค้างมาเกือบปี เธอโทรศัพท์กลับมาแจ้งผู้เขียนในวันรุ่งขึ้นว่า ได้จัดส่งให้เรียบร้อยแล้ว ความเป็นสากล การทำงานอย่างมืออาชีพครบถ้วนกระบวนความ ล้วนเป็นค่านิยมการทำงานที่ผู้บริหารทุกองค์กรธุรกิจคะนึงหาจากลูกน้อง ผู้เขียนรู้สึกประทับใจและเกิดกำลังใจขึ้นอีกมากโขจากการสัมผัสเยาวชนกลุ่มเหล้าใหม่ในขวดใหม่นี้

หมายเลขบันทึก: 595241เขียนเมื่อ 23 กันยายน 2015 19:24 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 กันยายน 2015 19:24 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี