ฝึกจิตสมาธิและศีล๕ ในเด็กวัยใส

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมล็ดพันธ์ุเล็กๆ ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของโลก

เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีดีมากๆ สำหรับข้าพเจ้า คือ การได้เข้าไปร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเด็กๆ นักเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๓ ห้าธันวาคม...

หลายครั้งที่กลุ่มงานจิตเวชได้เข้าไปร่วมกับคณะครูในการวางรากฐานให้ห่างไกลจากยาเสพติดในเด็ก ที่เรามองว่าควรเริ่มตั้งแต่เด็กๆ อนุบาลเลยทีเดียว...ครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจเข้าไปร่วม ขออาสากับน้องๆ รับผิดชอบในกิจรรม "ฝึกจิตสมาธิและศีล๕"

เด็กๆ น่ารักและมีพื้นฐานที่ดีมากๆ สะท้อนได้ว่าคุณครูเอาใจใส่และบ่มเพาะเด็กมาดีมากในระดับหนึ่งในเรื่องของการฝึกฝนสมาธิและศีล๕ ...ข้าพเจ้าจึงสามารถเข้าไปเชื่อมโยงได้ง่าย

เด็กๆ สามารถที่จะตอบได้ว่า ...พฤติกรรมอย่างไรผิดศีลหรือไม่ผิดศีล
ส่วนการฝึกสมาธิ แบบง่ายๆ ผ่านการเคลื่อนไหวตามลมหายใจดั่งดอกไม้บาน ของเสถียรธรรม...และเสริมด้วยการนั่งภาวนาพุทธ-โธ ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ทำบ่อยๆ...

รอยยิ้มของเด็กๆ สดใส
และเสียงหัวเราะก้องกังวาล...

อนุโมทนาบุญในทุกๆ สิ่งที่เกิดขึ้น

...
๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต้นกล้าแห่งอนาคตความเห็น (0)