ตามรอยบันทึก "ประวัติศาสตร์บอกเล่าชาวชุมพร"

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ข้าพเจ้าได้ติดตามอ่านประวัติท่านพุทธทาส ทำให้ได้เข้ามาอ่านบันทึก ที่ท่าน อ.หมอวิจารณ์ท่านเขียนไว้

ชีวิตที่พอเพียง : ๕๖๒. ประวัติศาสตร์บอกเล่าชาวชุมพร


ชีวิตที่พอเพียง : ๑๖๘๔. ประวัติศาสตร์บอกเล่าชาวชุมพร ภาค ๒


ชีวิตที่พอเพียง : ๒๐๐๐๙. ประวัติศาสตร์บอกเล่าชาวชุมพร (๓) เรื่องเล่าของนายดำริ พานิช


ตอนที่ท่านอาจารย์วิจารณ์ท่านเขียนตีพิมพ์ใหม่ๆ อ่าน...แบบเรื่อยๆ

แต่วันนี้อ่านเอาความและทำความเข้าใจ

ทำให้ทราบถึง...ภาพความสัมพันธ์และประวัติท่านพุทธทาส

***เขียนผังเครือญาติได้ไม่ดีและไม่ถูกต้องนัก

แต่จากภาพเป็น Note ที่ชอบร่างภาพไปด้วยเวลาที่อ่านเรื่องราว

...

ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง

๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)