เส้นทางสร้าง Active Citizen

สร้างโอกาสการเรียนรู้ สร้างเยาวชนคุณภาพ สร้างสังคมคุณภาพ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เส้นทางสร้าง Active Citizen


ถามว่า Active Citizen จะเกิดขึ้นได้อย่างไร?

เส้นทางสร้าง Active Citizen...

ที่คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) พูดถึงนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้าง


หาคำตอบได้ที่นี่............

https://www.scbfoundation.com/discussion.php?proje...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน youthSCBFความเห็น (0)