JJ15V8_5 วิทยายุทธ์ คุณอำนวย รวยกิจกรรม WS_IQA_Assessor at UBU

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

WS IQA Assessor at UBU

Action Learning กิจกรรม สร้างทีมงานประเมินคุณภาพ ระดับ คณะ และ สถาบัน

กระบวนการเรียนรู้ เป็นผู้ประเมินคุณภาพ อุดมศึกษา ระดับ คณะ/สถาบัน เริ่มด้วยการให้ ผู้เข้าเรียนรู้ ศึกษาข้อมูลตั้งแต่ เกณฑ์ การประเมิน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ศึกษา รายงานการประเมินตนเอง ของมหาวิทยาลัยนานา

วิทยากรแกนมีหน้าที่ ช่วยเหลือ แนะนำ กระตุ้นให้ ผู้ฝึกเป็นผู้ประเมิน ได้เรียนรู้ ตัดสิน ด้วยตนเอง และ ใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อตัดสิน ร่วมกัน จาก ตน ทีม และ ทีมใหญ่

วิทยากรหลัก และ วิทยากรแกนนำ คอยสนับสนุน เกื้อกูล ให้ ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ สร้างมาตรฐาน เป็นผู้ประเมิน ที่มีมาตรฐานเดียวกัน

การจัดการความรู้ ยังมีอยู่ใน ตัวบ่งชี้ ที่จะค้นหาแนวปฎิบัติที่ดี พูดง่ายๆ คือ Tacit Knowledge หรือ ความรู้ในตัวบุคคล ที่่เกิด จาก ประสบการณ์ตรง โดย เชื่อมโยง กับ พันธกิจด้านผลิตบัณฑิต และ ด้านการวิจัย

ประเด็นที่ JJ ได้สัมผัส กับหลาย หน่วยงาน KM ซึ่งเป็นการสร้างมาตรฐานที่สาม ของชาติ มักถูก มองข้ามไป

Mini_UKM ที่่ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร และ สหายร่วมอุดมการณ์ ของ JJ ที่ร่วมกู่สร้างสรรค์ มา ๑๒ ครั้ง กำลังจะเชิญ สถาบันผู้ก่อตั้ง และ สมาชิกใหม่ มาวางแนวท

างการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเร็วๆนี้ โดย เจ้าภาพเดิม คือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเป็นเจ้าภาพ เรียนเชิญ สถาบันที่สนใจ มาร่วม วางแผน ร่วมกัน

JJ15 Give and Grow

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

คิดอะไรไม่ออก บอก G2K...

เพิ่งได้เข้ามาอ่านบันทึกหาความรู้ ใหม่ๆ จากกูรู ทั้งหลายอีกครั้ง มึนๆ งงๆ กับ เครื่องมือการพัฒนาค่ะอาจารย์หมอ JJ

มีอะไรที่จันพอช่วยได้บ้างบอกได้เลยนะคะอาจารย์