การสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สอนในระดับมัธยมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2


การสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

ตอนนี้ผู้เขียนอยู่ที่อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร กำลังทำกิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่สอนในระดับมัธยมศึกษา สพป.ชุมพร เขต 2 มีคุณครูมาร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ เกือบ 50 ท่าน วันนี้ได้พบรุ่นๆอาจารย์ที่เคยอบรมด้วยกัน ได้พบกับลูกศิษย์ปริญญาโทประมาณ 3 ท่าน ด้วย

กิจกรรมแรกเป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ แต่ผู้เขียนเริ่มด้วยกิจกรรมการแนะนำตัวเองก่อน เป็นภาษาอังกฤษสำหรับ

1. English for Daily Life

ผู้เขียนให้คุณครูเล่นกิจกรรมแนะนำตัวจากการร้องเพลงภาษาอังกฤษ เมื่อจับคู่ไม่ได้ก็ให้คุณครูออกมาแนะนำตนเองเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนกิจกรรมการอ่านนั้นให้คุณครูเขียนรายละเอียดของตนเองไว้ แล้วให้เพื่อนมาอ่านข้อความแล้วเติมข้อมูลว่าเป็นของผู้ใดเขียนเอาไว้

2.English for Nurses and Medical Professionals

3. English for Hotels

4. English for Tourism

5. English for Offices


คุณครูค้นข้อมูลเพื่อนว่าคือใครจากการเขียนภาษาอังกฤษ โดยต้องอ่านเรื่องที่เพื่อนเขียนก่อน ครูเลยได้ฝึกทักษะทั้งการเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษ


ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโรคนั้นให้เรียนคำศัพท์ก่อนหลังจากนั้น ฟังเสียงคำศัพท์ที่ผู้เขียนออกแล้วไปหาคำศัพท์เหล่านี้

pharmacy, pharmacist, patient, medicine. Anti-histamine, painkillers, allergy, headache, stomachache, fever, sore throat, cough, toothache, cold, food poisoning, feel nauseous, a diarrhea

กิจกรรมนี้ครูแสดงท่าทางให้เพื่อนทายว่าป่วยเป็นอะไร ในภาพพี่ฐาฯแสดงท่าทางของ dentist แต่ดูท่าทางแล้วถ้าเป็นจริงๆคงไม่กล้าไปหาหมอ 555

ในภาพนี้คืออาการปวดฟัน toothache ตอนแรกผู้เขียนงงเหมือนกันว่า เป็นอะไรกัน 555


กิจกรรมการฟังให้ครูฟังชื่อโรคและอาหารป่วย รอฟังการออกเสียง ถ้าเป็นคนให้คนข้างบนตีลงไปถ้าเป็นชื่อโรคให้คนข้างล่างตีมือลงมา ครูจะต้องฟังตลอดเวลาว่าเป็นชื่อโรคหรืออาชีพ


กิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพของการโรงแรมเมื่อมาถึงตรงกลางให้หันหลังชนกัน ถ้าเลือก Yes หันหน้าไปพบกํนจะชนะคนที่เลือก No กิจกรรมการอ่านนี้คุณครูลืมอ่านไปเลย บางคนตั้งใจจะสู้กับเพื่อนอย่างเดียวเลย 555

คำศัพท์เช่น

reservation, receptionist, room service, booking, deposit, name,

surname, safe deposit box, special offer, guest, view, sea view, balcony, internet, air conditioning, swimming pool, cable TV., wifi, Minimum Stay, Cancel Policy, TAX & Service Charge

นอกจากนี้ยังต้องฝึกการสนทนาดังนี้


Receptionist : Hello,Marriott Hotel, Can I help you?

Wanna : Hi.I'd like to make a reservation.

Receptionist : Just a moment.OK,for what date?

Wanna : May, 7th.

Receptionist : How many nights will you be staying?

Wanna : 5 nights.

Receptionist : How many persons will you be staying?

Wanna : Three persons.

Receptionist : Would you like a double or a twin room?

Wanna : Twin room. What's the room rate?

Receptionist : 3,500 baht per night plus tax.

Wanna : Is breakfast included?

Receptionist : Yes, breakfast is included. Would you like me to reserve a

room for you?

Wanna : Yes, please.

Receptionist : Please tell me your name?

Wanna : Wanna Khemdamrong.

Receptionist : How do you spell your name and last name?

Wanna : W-a-n-n-a K-h-e-m-d-a-m-r-o-n-g.

Receptionist : Mrs. Wanna.howwillyoubepaying a deposit?

Wanna : I will pay in cash. How much is it?

Receptionist : 3,500 baht per night.

Wanna : Sure.

Receptionist : Thank you for choosing to stay with us.

Wanna : You’re welcome.

ตอนฝึกการสนทนาคุณครูสามารถเปลี่ยนข้อความและใช้ชื่อของตนเองได้

ภาษาอังกฤษเรื่อง English for Tourism ผู้เขียนให้ครูเลือกภาษาอังกฤษกับเทศกาล (Festival)ในท้องถิ่นเพื่อมานำเสนอเทศกลาในท้องถิ่น โดยต้องตอบคำถามว่า

When is it celebrated?

It is in…ชื่อเดือน....

Where is it celebrated?

It is in…ชื่อจังหวัด....

What activities do people do at the festival?

They…กิจกรรม....

ตอนทำกิจกรรมคุณครูแต่ละกลุมไม่มีใครยอมแพ้กันเลย เมื่อถึงกิจกรรมของเรื่อง English for Offices ครูใบ้คำภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเรื่องของสำนักงานของตำรวจ และคำศัพท์ต่างๆเช่น

policeman, police station, passport, wallet, purse, necklace, money, credit card, mobile phone, notification, ID card ,police report receipt, Ministry of Foreign Affairs

ตอนพรุ่งนี้ต้องถามตอบดังนี้


Policeman : Hello, Can I help you?

Mr. John : Yes, please. I want to report that I’ve lost my wallet.

Policeman : Where did it get lost?

Mr. John : At the market.

Policeman : What things are there in the wallet?

Mr. John : There are money, credit card, ID card and gold necklace.

Policeman : You need a police report receipt then you go to the

Ministry of Foreign Affairs.

Mr. John : Sure. How much is the police report receipt?

Policeman : It’s twenty baht but for you, it’s free.

Because you don’t have money.

Mr. John : Thank you so much.

Policeman : You’re welcome.

Mr. John : Bye.

Policeman : Bye-Bye.


กิจกรรมต่อมาเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง English for Construction Worker

คำศัพท์มีดังนี้ carpenter, nail, knife, file, saw, ladder, cutter, electric drill, crowbar, hammer, scissors, screw driver, tape measure, mallet, levels, plumb bob, marring gauge, nail set, chisels, drill bit, dry wall joint tape, screws, electric drill, sanding block.

คุณครูต้องฝึกการสนทนาดังนี้


Mrs. Anna : Hello. Is this a repair shop?

Carpenter : Yes, it is. Can Ihelpyou?

Mrs. Anna : Yes, please. Is there a carpenter here?

Carpenter : I'm a carpenter. What can I do for you?

Mrs. Anna : I have a problem with my window. It is broken.

Carpenter : Where's your house?

Mrs. Anna : About 10 kilometers near the bank.

Carpenter : Just a minute, I'll get my tools.

Mrs. Anna : What's wrong? Is it a big job?

Carpenter : You need a new window.

Mrs. Anna : Is this going to cost me a lot?

Carpenter : It will cost you 1,500 baht only.

Mrs. Anna : Can I pay you by cheque?

Carpenter : I think that'll be all right.

Mrs. Anna : Thank you so much.

Carpenter : You’re welcome.

Mrs. Anna : Bye.

Carpenter : Bye-Bye.

ต่อไปเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง English for Mechanics มีคำศัพท์พื้นบานเช่น back seat, battery, brake, brake lights, bumper, carburetor, choke, clutch, dashboard, door, gear, horn, jack, seat belt, tire, wheel, window, wing mirror, engine


Mrs. Marry : Hello. Is this an auto repair shop?

Mechanic : Yes, it is. Can I help you?

Mrs. Marry : Is there a mechanic here?

Mechanic : I'm a mechanic. What can I do for you?

Mrs. Marry : I've got an engine trouble.

Mechanic : Where's your car?

Mrs. Marry : At Lotus supermarket.

Mechanic : What's the problem, do you know?

Mrs. Marry : I don’t know.

Mechanic : Just a minute, I'll get my tools kit.

Mrs. Marry : There could be something wrong with the gear box.

Mechanic : What makes you think that?

Mrs. Marry : I can't get it into 3rd gear.

Mechanic : All right, let's have a look.

Mrs. Marry : Can you fix it?

Mechanic : Sure.

Mrs. Marry : How much is it?

Mechanic : It is 30 thousand.

Mrs. Marry : Thank you.

Mechanic : You’re welcome.


เรื่องสุดท้ายคือ English for Public Transportation ครูเรียนรู้คำศัพท์ แต่ให้ครูอธิบายกันโดยใช้การจับคู่กันใบ้ท่าทาง ให้เพื่อนทาย เช่น airline, airport, flight, plane, aisle, pilot, air hostess, carousel,airline counter, seat belt , turbulence, gate, boarding card,departure, check-in desk, timetable, delayed, runway, overweight

โดยคุณครูต้องเรียนหลักภาษาว่า


When will you be/are you leaving/arriving?

I will be/am at …เวลา....

Where are you flying to?

I am flying to …สถานที่....

What’s the flight number?

It is …number….

How much does it (boarding pass) cost to go to the …สถานที่...?

It is …จำนวนเงิน....

What time does the plane depart?

It is …เวลา....

Would you like a window seat or an aisle seat?

I would like .… ที่นั่ง ....


ครูออกแบบแผนการสอนโดยใช้ CLT ดังนี้...ขอบคุณครับที่เข้ามาอ่าน

หมายเลขบันทึก: 593689เขียนเมื่อ 20 สิงหาคม 2015 08:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 สิงหาคม 2015 12:02 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (9)

กิจกรรมสนุก ได้ฝืกทักษะ สุดยอด นานแล้วที่ไม่ได้เจอกับกับอาจรย์ขจิต สุดยอดคับ

ขอบคุณพี่ฐานพงษ์ ดีใจที่ได้พบเช่นกัน

ขอบคุณสำหรับกล้วยฉาบครับ

กิจกรรมสนุกๆช่วยให้เรียนรู้และจดจำได้ง่ายขึ้นนะครับ

ขอเป็นกำลังใจให้ อ.ขจิต ฝอยทอง

สามารถช่วยให้ชาวไทยเก่งอังกฤษกันได้มากๆนะครับ

ขอบคุณพี่ roj มากครับ

คุณครูตั้งใจมากๆ

เป็นการฝึกทักษะภาษาเฉพาะอาชีพที่มีประโยชน์ค่ะ...

กิจกรรมเยี่ยม ... ประเมินผลจาก...รอยยิ้มและผลงาน นะคะ ....

อจ. ต้องดูแลสุขภาพให้ดีดีนะคะ ... อย่านอนดึกมากและดื่มน้ำมากๆ นะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี