โครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (๕)


โครงการนี้ ดำเนินการโดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวิสัยทัศน์ว่า และเป้าหมายของโครงการ คือ "พลเมืองศรีสะเกษเป็นพลังพลเมืองแห่งการตื่นรู้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยความรู้ ภูมิปัญญาที่สร้างสรรค์"

แผนที่โครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษในปี ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา มีทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ แบ่งเป็นโครงการสังคมวัฒนธรรม จำนวน ๖ โครงการ (สีเหลือง) โครงการสัมมาชีพ ๕ โครงการ(สีเขียว) ในพื้นที่ ๕ อำเภอ คือ อ.โนนคูณ ๔ โครงการ อ.ภูสิงห์ ๑ โครงการ อ.ขุขันธ์ ๑ โครงการ อ.ขุนหาญ ๓ โครงการ และ อ.ปรางกู่ ๒ โครงการ

กระบวนการทำงานมีขั้นตอนดังนี้ คือ พัฒนาศักยภาพเยาวชน(Active Citizen) ผ่านการทำโครงการให้เป็นพลเมืองดี สำนึกในการทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม ในขณะเดียวกันเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนและพี่เลี้ยง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพลเมืองเยาวชนของจังหวัดศรีสะเกษ ด้วยการพัฒนากลไกส่งเสริมพลเมืองเยาวชนของจังหวัดนี้ และจัดทำระบบฐานข้อมูลรวมทั้งการจัดการความรู้การพัฒนาพลเมืองเยาวชนเผยแพร่ สู่สังคม ผนวกกับการพัฒนาหลักสูตรพลเมืองเยาวชนด้วยการมีส่วนร่วมของเยาวชน พี่เลี้ยง และภาคี


ผลลัพธ์ความสำเร็จของโครงการในปีที่ ๑ ปรากฏดังนี้

KRA 1. เยาวชนศรีสะเกษ เป็นพลังพลเมืองในการพัฒนาชุมชนและสังคมบนฐานความรู้ภูมิปัญญาสร้างสรรค์

KRA 2 พี่เลี้ยงเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ

KRA 3 มีพื้นที่เรียนรู้รูปธรรมการสร้างพลังพลเมืองเยาวชนศรีสะเกษ

KRA 4 เครือข่ายเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นบนฐานความรู้ภูมิปัญญา

KRA 5 มีชุดองค์ความรู้ในการพัฒนาชุมชนพลมืองเยาวชนดีศรีสะเกษ ที่สามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้

KRA 6 มีกลไก และระบบทำงานที่สนับสนุนบทบาทพลังเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษที่ต่อเนื่อง

ตัวอย่างโครงการนี้ คือ การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเยาวชน และปัจจัยเงื่อนไขความสำเร็จในโครงการดักแด้แตกใหม่ ทอรักทอไหมสายใย โซดละเว บ้านแต้พัฒนา หมู่ ๑๑ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้คนในชุมชนใส่ หรือนุ่งผ้าไหมโซดละเว โดยจุดเด่นของโครงการคือ ความเข้มแข็งของกลุ่มในการดึงศักยภาพของชุมชนและของเยาวชน เพื่อสร้างการเรียนรู้ด้วยกันเป็นอย่างดี สะท้อนจากความร่วมมือร่วมใจในการทำงาน การมีส่วนร่วมของทุกคนในกลุ่ม ในการทำหน้าที่และวางแผนร่วมกันที่ชัดเจน กระบวนการทำงารมีการพัฒนาตลอกเวลา กลุ่มเห็นจุดต่อยอดที่จะทำงานของเขาให้ดีขึ้น กลุ่มมีความมุุ่งมั่่นอย่างเต็มที่ ดังปรากฏในขั้นตอนการทดลองย้อมสีธรรมชาติ มีการลองผิดลองถูก ทำซ้ำหลายครั้ง เพื่อให้ย้อมได้สีตามธรรมชาติตามที่ต้องการ

คุณค่าของโครงการนี้คือ การที่ชุมชนเห็นศักยภาพของเยาวชน เมื่อเห็นว่าเยาวชนทำได้ จึงเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขี้น ที่เกิดจากจิตสำนึกของชาวกวย ในการนำเอาเอกลักษณ์ของตนออกมานำเสนอต่อสังคมคนในชุมชน เกิดความภาภูมิใจในชาติพันธ์ของตนเอง นับเป็นตัวอย่างในการทำงานให้กับเยาวชนและกลุ่มอื่นๆๆ

...................................................................................................................................................

ภาพและเรื่องจากการประชุมโครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดสร้างพลเมืองเพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่


หมายเลขบันทึก: 592926เขียนเมื่อ 28 กรกฎาคม 2015 15:09 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 กรกฎาคม 2015 14:10 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (5)

พัฒนาศักยภาพเยาวชน(Active Citizen) ผ่านการทำโครงการให้เป็นพลเมืองดี สำนึกในการทำประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม ในขณะเดียวกันเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนและพี่เลี้ยง ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาพลเมืองเยาวชน.

เป็นโครงการที่ดีจริงๆ ค่ะ .... ขอบคุณพี่ใหญ่มากๆ ค่ะ


มีดอกไม้มาฝากเป็นขวัญแลกำลังใจต่อการพัฒนาสิ่งดีๆเจ้าค่ะ..

พี่ใหญ่ครับ

เห็นผลลัพธ์แห่งความสำเร็จแต่ละด้านชัดเจนมากๆ

เยาวชนและชุมชนทำงานกันอย่างเข้มแข็ง

ขอบคุณมากๆครับ

 • โอ๋-อโณ
 • ขจิต ฝอยทอง
 • วอญ่า-ผู้เฒ่า-natachoei--
 • ยายธี
 • คนใต้โดยภรรยา
 • Dr. Ple
 • คุณมะเดื่อ
 • GD
 • วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์
 • วัสดีค่ะ ขอบคุณมากสำหรับกำลังใจมอบแก่โครงการนี้ค่ะ
 • น้องDr.Ple..ยินดีมากค่ะที่เห็นคุณค่าของโครงการสร้างพลเมืองเยาวชนรักบ้านเกิดที่เป็นอีกความหวังหนึ่งในการสร้างรากฐานของแผ่นดินอย่างยั่งยืน
 • น้องครูมะเดื่อ...ขอบคุณภาพน้องครูมะเดื่อกำลังสอนหนังสือที่นำมาฝากกัน ขอชื่นชมครูเพื่อศิษย์ดีๆเยี่ยงนี้ค่ะ
 • คุณยายธี...ขอบคุณมากค่ะสำหรับภาพดอกกุหลาบสีสวยงามและกำลังใจดีๆแก่โครงการนี้
 • น้องดร.ขจิต...ทำงานไปด้วยจิตอาสา ประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงพัฒนา และร่วมกันถอดบทเรียนรู้ด้วยกันทุกครั้งค่ะ...
 • ..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/592926

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี