เจ้าพระยางดงามยามราตรีที่กลุ่ม ASEAN Ex2015 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

ค่ำคืนวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 กลุ่ม ASEAN Ex2015 ชื่อเต็มว่า หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ASEAN Executive Management Program บนความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนไทยในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2015 ที่จัดโดยสำนักงาน ก.พ. ได้มาพบกันเพื่อสังสรรค์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันภายใต้บรรยากาศสบายๆ กลางสายน้ำเจ้าพระยาได้คุณค่าแห่งสัมพันธภาพที่ดีจากการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จากประสบการณ์อันทรงคุณค่าที่สั่งสมมาจากผู้บริหารระดับสูงในภาคราชการระดับปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองอธิบดี ผสมผสานกับผู้บริหารที่มีประสิทธิผลจากภาคเอกชน เมื่อทุกคนมีความเป็นพี่เป็นน้องกัน ความคิดสร้างสรรค์อันบรรเจิดที่ก่อเกิดจากการเพาะบ่มสั่งสมของแต่ละคนจนเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ก็จะถูกนำออกมาแชร์กันอย่างมีคุณค่า ให้ไปสร้างปัญญาซึ่งกันและกัน ในคืนวันนี้เจ้าพระยาช่างดูงดงามยามราตรีในโอกาสที่พวกเรากลุ่ม ASEAN Ex2015 มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน

https://www.facebook.com/disakulk/media_set?set=a.1019016504789414.1073743339.100000432219925&type=3&pnref=story


</a>


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)