๖๗๓. ข้าราชการที่ดี..."จำขึ้นใจ"

ข้าราชการที่ดี..."จำขึ้นใจ"

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘...ได้มาเป็นคณะกรรมการคุมสอบข้าราชการ

ของสำนักงาน ก.พ. โดยเมื่อ ปี ๒๕๒๘ ฉันได้เป็นผู้เข้ารับการสอบแข่งขัน

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เมื่อ ๓๐ ปีที่แล้ว...มาปีนี้ ๒๕๕๘ ฉันกลับกลาย

ต้องมาเป็นผู้คุมสอบ...เห็นหน้าเด็ก ๆ ที่เข้ามาสอบ เหมือนกับรุ่นลูก ๆ หลาน ๆ

เวลาในแต่ละวัน ผ่านพ้นไปเร็วมาก ๆ...นี่กระมังที่เรียกว่า "ขาลง" ของฉันแล้ว

เหลือเวลาอีกเพียงแค่ ๗ ปี เท่านั้น ก็จะจบเกมในการรับราชการแล้ว...

ยามมาคุมสอบ ได้ยิน เพลงข้างล่างนี้ อดที่จะขนลุกไม่ได้...สำหรับฉัน ๆ ได้

พิสูจน์ตนเองมาตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้าราชการ ๑ เมษายน ๒๕๓๑...ว่า ฉันได้ปฏิบัติตน

เป็นข้าราชการที่ดีมาตลอด...เพราะคำ ๆ นี้ ผังลึกอยู่ในจิตใจของฉันเสมอมา

จะคิด จะทำอะไร ก็ต้องระมัด ระวังไปหมด...

ขอขอบคุณที่ทำให้ฉันสอบบรรจุได้มาเป็นข้าราชการและทำคุณประโยชน์ให้กับ

แผ่นดินได้อีกคนหนึ่ง...โดยมีหน้าที่ในการช่วยพัฒนาส่วนราชการของประเทศไทย

ให้มีความเจริญได้ในระดับหนึ่ง...ขอขอบคุณค่ะ

...

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามาอ่านบันทึกนี้ค่ะ

บุษยมาศ แสงเงิน

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ "บุษยมาศ"ความเห็น (0)