การเลี้ยงปลากัด

ปลากัดนั้นเป็นสัตร์สวยงาม เลีย้งง่าย เเต่เพราะพันธ์ การเลี้ยงปลากัดเป่นปลาที่สวยงามมักนืยมเลี้ยงใน

ขวดหรือโหลขนาดเล้ก เพราะเป่นปลาที่ชอบสร้างอานาจักรเขตและมักใช้ไล่กัดที่มีขนาดไล่เลี่ยกัน

ยำไปเลี้ยงกับปลาขนาดใหญ่จะตื่นตกใจ เหมือนกับการแพ้การสุ้กันเลี้ยงปลากัดเพียงตัวเดียวในภาชนะไม่ใหญ่

จัดว่าเป่นปลาที่ิดตลาด ทั้งภายในประเทศและตลาด ต่างประเทศ

โดยเฉพาะเด้ดจะจะชอบหาซื้อปลากัดไปเลี้ยง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยาเเก้ปวดความเห็น (0)