เผยแพร่ผลงานวิชาการ

รายงานการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติด้วยรูปแบบการเรียนรู้ 4 MAT หน่วยการเรียนรู้การวาดภาพระบายสี สาระทัศนศิลป์ ปกชุด1.docชุดฝึกทักษะปฏิบัติชุดที่ 1 (ซ่อมแซม).docกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระภาษาต่างประเทศความเห็น (0)