​ถ้าจะมี “ชุมชนคนรักโลก” ใน G2K ท่านคิดอย่างไร?

nui
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากที่เข้าไปอ่านบันทึกของคุณ sr

หลายๆ บันทึกบอกเล่าปัญหาสิ่งแวดล้อมที่วิกฤติหนักของโลก และประเทศไทย

บันทึกนี้ Big Problem in Thailand กล่าวถึง ขยะ ภัยพิบัติสาธารณะจากธรรมชาติ สารพิษ สารเคมีในอาหาร ฯลฯ

บันทึกนี้ Big Problem in Thailand 2 กล่าวถึง ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งนำไปสู่การกลืนกินแผ่นดินกว้างมหาศาลรอบอ่าวไทย หลายจังหวัดจะถูกกลืนในเวลา ๒๐ ปีข้างหน้า รวมทั้งปัญหาแผ่นดินชายฝั่งทะเลทั่วประเทศกำลังถูกกัดเซาะส่งผลต่อป่าชายเลนอันเป็นแหล่งอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง ฯลฯ

เรื่องใหญ่ใกล้ตัวที่สุด คือ “ขยะ” ที่กำลังเป็น “วาระแห่งชาติ” อีกทั้งโลกยังประสบปัญหาใหญ่อื่นๆ มากมายอันเกิดจากการกระทำของมนุษย์ทั้งสิ้น และกำลังจะส่งผลย้อนคืนมาสู่มนุษย์ทุกคน

..............................

คุณ sr ผู้จุดประกายไฟแห่งความสนใจ มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยน "ความสนใน" เป็น "ความใส่ใจ" และ "ลงมือปฏิบัติ" เพื่อปกป้องโลกและสิ่งแวดล้อมของเรา

เริ่มที่ตั้งคำถามตัวเองว่า “เราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อปกป้องโลก??”

ความคิดเรื่อง "ชุมชนคนรักโลก" หรือ ที่อาจารย์โอ๋ โอ๋-อโณเสนอชื่อว่า “คนรักษ์โลก จึงก่อร่างขึ้นรางๆ ยังไม่ชัดเจน รอความเห็นจากกัลยาณมิตรทั้งหลาย

ในชุมชน G2K แห่งนี้ มีผู้รู้มากมายหลากหลายสาขา มีผู้ใฝ่รู้มากมายที่พร้อมเข้ามาเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ร่วมกันสร้างความตระหนัก และหาหนทางปฏิบัติทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชนใกล้ตัว

................................

การเป็น ชุมชนคนรักโลก มิได้เปลี่ยนแปลงหรือรบกวนภารกิจประจำของท่าน เพียงท่านแวะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับเรา ร่วมกันสานต่อความคิดเล็กๆ ให้เป็นความคิดใหญ่ ภาพเล็กๆ ให้เป็นภาพใหญ่ นำไปปฏิบัติคนละไม้คนละมือ ในครอบครัว ในโรงเรียน

มาร่วมเป็นสมาชิกหนึ่งใน “ชุมชนคนรักโลก” เริ่มจากเข้าไปอ่านความคิดของพวกเรา เสนอความเห็นว่าเราจะเริ่มกันอย่างไร?? ในบันทึกนี้ Big Problem in Thailand

ท่านเหล่านี้ได้เข้าไปอ่าน และให้ความเห็น อย่างน่าสนใจ : คุณวัฒนา คุณประดิษฐ์ , คุณยายธี ยายธี , อาจารย์ดร.กัลยา ธรรมพงษา GD, อ.โอ๋ โอ๋-อโณ , อ.โรจน์ rojfitness , อ.ขจิต ขจิต ฝอยทอง

ฉันเอง ไม่มีความรู้ความเข้าใจแม้แต่น้อยว่า หากทำให้ “ชุมชนคนรักโลก” เป็นจริงได้นั้นจะต้องทำอย่างไรในเชิงเทคนิค แต่เชื่อว่า อาจารย์ดร.จันทวรรณ จันทวรรณจะช่วยชี้แนะแก่เรา.

………………..


หว่าง ซูซี อายุ ๗ ปี จากประเทศจีน* วาดภาพนี้เพื่อประกาศพลังปกป้องโลกสีสดใสสวยงามของพวกเขา.

* จากหนังสือ “สองมือพิทักษ์โลก แผนปฏิบัติการ ๒๑ ฉบับเยาวชน” แปลจาก “Rescue Mission Planet Earth” แปลและจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊ค พศ.๒๕๓๘.

........................................

พฤหัส ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคนรักโลกความเห็น (37)

เขียนเมื่อ 

Salute! And thank you for your kind words and your call for action on climate change.

I am very pleased that we are having more world savers. After this morning news that :

His Holiness Pope Francis has blamed human selfishness for global warming in his long-awaited encyclical calling for action on climate change.

I am hopeful that leaders of other religions will soon call on action to save the world.

Buddhists, though aim to 'purify the mind', have a need now to 'purify the world' too.

เขียนเมื่อ 

...มีเครื่องมือมากมายนะคะ ที่คนสามารถนำมาปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจำวัน...ไม่ใช่รักโลกเพียงการพูดการอ่าน...ส่วนตัวชอบ5 ส. มากเพราะนำไปปฏิบัติได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกเวลา และทุกสถานที่...ส่วนการปลูกฝังความรักความเมตตาให้คนมีความใกล้ชิด ความเข้าใจธรรมชาติของพืชพรรณไม้/ป่าไม้ และสัตว์ต่างๆก็เป็นการแบ่งปันทั้งประโยชน์สุข ความห่วงใย ความรักของคน สัตว์และ พืชพรรณไม้/ป่าไม้ ก็ต้องมี เพื่อให้มีการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ก็จะทำให้เกิดความสมดุลย์ธรรมชาตินะคะ...

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะคุณ sr ที่เข้ามาบอกเล่าข่าวดี

เมืองไทยช่วงนี้ก็มีข่าวเรื่องขยะที่เป็นวาระแห่งชาติทุกวัน นับเป็นเรื่องดี แต่เมื่อมองรอบตัวเห็นถนนหนทางเกลื่อนไปด้วยขยะก็ต้องถอนใจ ถ้าคนไทยยังไม่ตระหนักว่าขยะหนึ่งชิ้นที่ทิ้งบนถนนจะกลายเป็นขยะ ๖๐ ล้านชิ้นทุกวัน และมันจะไหลลงแหล่งน้ำในลำดับต่อไป

จะรออ่านบันทึกของคุณปลายสัปดาห์นี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณอาจารย์ Pojana Yeamnaiyana Ed.D. ที่มาให้ความเห็น

ดิฉันก็หวังเช่นกันว่าเรา ..ไม่ใช่รักโลกเพียงการพูดการอ่าน...

เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ อาจารย์เป็นกัลยาณมิตร G2K ที่ดิฉันนึกถึงค่ะ คิดว่าอาจารย์ได้เข้าไปอ่านบันทึกคุณ Sr แล้วนะคะ Big Problem in Thailand

เขียนเมื่อ 

สวัสดี..ค่ะ..คุณnui...อยากจะเขียนสักนิด..ที่ ออกมาจากใจ...(ของคนที่ต้องใช้คำว่า บั้นปลายชีวิต)..

เจ็ดสิบปีที่เกิดมาในยุคนี้..สมัยนี้..ก็ถือได้ว่าได้เห็นความแตกต่างที่มีในโลกนี้กว้างขึ้น..เนื่องจาก ความเจริญในด้านเทคโนโลยี่..เคยผยองพองขน..กับคำว่า.."ฉันเป็นนักศึกษา.."..สมัยนั้น..ตำราและความรู้..ยังมีอยู่ในวัดและ รร.ประชาบาล(คนจบม.หกก็ถือว่ายอดเยี่ยม..เขียนหนังสือสวยเลี่ยมเรียบร้อย.."ดูจากลายมือของพ่อ"..ซึ่งสมัยนั้น..ทำงานเป็นเสมียน รถไฟ...(มหาวิทยาลัยเพิ่งจะกำเนิดเกิดขึ้นมา)..ท้าวความเอาไว้นิดนึง...นะเจ้าคะ

ประสพการณ์ที่ผ่านๆมา..ความสมัยใหม่..ทำให้โลกแคบไป ถนัดใจ....โดยเฉพาะคำว่า...ใจ.....

(โลกกว้างใจแคบแฟบลง)....เคยเห็น "ขยะ"เมื่อประมาณสามสิบปีที่แล้ว..ที่ชายฝั่งทะเลทางภาคใต้โดนพายุพัดมาเห็นเป็นภูเขายาวเหยียดสุดสายตา...อยากจะบอกว่า..เห็น...ก็..บอกว่าเห็น..(ไม่ได้ตั้งคำถาม..ภายใต้ จิตสำนึก)..ต่อมาอีกสี่สิบปี..เห็นและยิน..ภาพเริ่มถูกแพร่ไปทั่วโลก..และกล่าวขวัญถึง..เทคโนโลยี่..สังคม..และสิ่งแวดล้อม...(มีการขยับตัวเคลื่อนไหว...ความคิด..ต่อต้าน..หากแต่)....เป็นคำถาม..ที่ตอบ (ยากส์)....

ในแอฟริกามีผู้นำบางท่าน..ออกกฏหมาย..ห้ามใช้ถุงพลาสติค..เป็นต้น..สำหรับเมืองไทย..คงยังเป็นเรื่อง เมาส์กันเล่นๆมากกว่า..ที่จะแก้ปัญหากันอย่างจริงจัง..เพราะ ความสุขของคนส่วนน้อยที่กำอำนาจอยู่....ความทุกข์..ของคนส่วนใหญ่..จึงถูกทำ..ให้เห็น..เป็นเพียง โฆษณาชวนเชื่อ..บนหน้าจอ.ภาพ...อิอิและถูกลืม..ในระยะเวลาอันรวดเร็ว...น้ำกำลังมาจ่อจมูกเป็นต้น...

เราๆคงเป็น แค่...ชาวพุทธที่กำลัง ค้นหา วิถี..และ ต่อสู้ กับความอยากคลั่งไคร้..ไหลหลง..ให้หมดไปจากใจ..ให้ได้ก่อน...เมื่อทุกๆคนที่ไฝ่ตน..พบตน..ได้เมื่อใด...โลกนี้ปราศจาก ขยะแน่นอน..ใจสอาดโลกก็สอาด.(.ท่าน..ว่าไหม..)ความรู้ที่ถูกถกกัน.เอาแค่.แค่..ให้รู้กันว่า "ดินน้ำลมไฟ"..เป็น ธาตุแท้..ให้ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของ สรรพสิ่งที่มีและสัมพันธ์กันอยู่ในโลกนี้..(ที่เอามาทำมาค้าขายกันเป็นว่าเล่น..อยู่ทุกวันนี้..)..ควรจะ ยุติ..ลง..โลกคงหยุดหมุนได้ชั่วขณะ..555..(พักหายใจกันสักนิด..รึว่าไง)..เกิดแน่..คำว่ารักโลก..โลกที่ควรรักษ์...(ท่านว่าไหม)....

นี้เป็นแค่เรื่องจาก...ใจ..คนแก่ๆ..คนหนึ่ง..ที่อยากจะเขียนไว้เป็น..(พินัยกรรม..ความคิด)..ให้ไว้กับคน..รุ่นหลัง..

ไว้เป็นอุทาหรณ์..ถึงใจ..ตน..เจ้าค่ะ..

มีดอกไม้ที่กำลังเจริญพันธุ์..สร้างเมล็ดมาฝาก.(.ต้นไม้นี้มีพท.เพียงนิดเดียว...)..แต่ก็อยู่สร้างตน..จนตกเมล็ดได้...ให้เห็น...นะเจ้าคะ คุณnui...


เขียนเมื่อ 

ดีเลยค่ะ เริ่มเลยค่ะ คงมีคนร่วมมากพอควร ช่วยกันผลักดันให้ฝ่ายรัฐลงทุนให้ได้ โครงการขยะรัฐจัดงบไว้แล้ว 5 พันล้าน(คิดว่าน้อยสำหรับปัญหานี้) แต่ก็ถือว่าเริ่มต้นอย่างซีเรียสแล้ว โครงการรักษาชายฝั่งทะเลต้องใช้เงินเทคโนโลยี และความรู้มากกว่า เคยมีความคิดกันแล้ว แต่ก็ถูกต่อต้านทำต่ดไม่ได้ น่าจะผลักดันกันในรัฐบาลนี้ก่อนที่จะสลายตัวไป ส่วนวิธีการอื่น ๆอีกมากมายที่ทำในระดับบุคคลและชุมชนก็มีความสำคัญและมีการทำไว้มากแล้ว ไอเดียมีแล้ว ทดลองแล้ว แต่ขาดการผลักดันให้ปฏิบัติอย่างยั่งยืน ชมรมนี้น่าจะเป็นฝ่ายคิด หาทางผลักดันไปยังฝ่ายบ้านเมืองเช่น อบต. เทศบาล มูลนิธิ ภาคเอกชนที่กำไรมาก จังหวัด กระทรวง และรัฐบาลค่ะ

เขียนเมื่อ 

ผมเอา "ใจ" มาเริ่มต้นก่อนครับ ;)...

ความคิดอ่านจะตามมาในภายหลัง

เขียนเมื่อ 

ขอสนับสนุนแนวคิดนี้ครับ ปกติตัวกระผมเองจะร่วมลงชื่อ ร่วมรณรงค์ในเว็บนี้ Change.org อยู่เสมอครับ

และหากชุมชน Gotoknow จะริเริ่มก็เป็นเรื่องที่ดีครับ จะได้เพิ่มช่องทางมากขึ้น

เขียนเมื่อ 

ขอร่วมมือกับอ. nui

เพื่อนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

ยินดีร่วมมือกับอาจารย์ Nui ค่ะ
ความรักโลกระดับตนเองที่ครูนกทำคือ ใช้น้ำอย่างประหยัด เปิดไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น และลดการใช้ถุงพลาสติก
ความรักโลกระดับครอบครัว ที่บ้านเราจะมีการเก็บกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ ไปส่งหน่วยงานที่ผลิตหลังคาค่ะ
ความรักโลกระดับสังคม ทำหลากหลายมากค่ะในฐานะครู ขายๆๆๆๆไอเดีย และทำให้ดูเป็นตัวอย่าง แม้ไม่ดีที่สุดแต่ดีกว่าไม่ได้เริ่มไม่ได้ทำค่ะ

เขียนเมื่อ 

ยินดีและเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะเพราะชื่นชมกิจกรรมรักษ์โลกทุกรูปแบบ กำลังติดตามโครงการของครูหยิน ที่ รร. ย่านตาขาว ฯ จ.ตรัง อยู่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

พี่นุ้ยครับ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมทำอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วย ๆ ค่ะพี่ Nui ใครที่ทำอะไร มากน้อย จุดเล็กจุดน้อย เอาสิ่งที่ได้ลงมือทำ ที่คิดว่าเพื่อ "รักโลก" มาเล่าสู่กันฟัง แลกเปลี่ยนกันไป เดี๋ยวจะค่อย ๆ ก่อรูปร่างว่า ชุมชนคนรักโลกมีทิศทางออกมาประมาณไหน ในแบบของชาว GTK นะคะ ที่นี่มีคนชอบถอดบทเรียนเยอะ เดี๋ยวได้สิ่งดี ๆ ตามมาเพียบค่ะ

แค่คิดก็สนุกแล้วนะคะ อิ อิ ^_,^

เขียนเมื่อ 

คุณยายธี ยายธี ที่เคารพ

ดิฉันขอบพระคุณด้วยความซาบซึ้งที่คุณยายกรุณาเล่าความใจในให้ตระหนัก "โลกกว้างแต่ใจแคบแฟบลง" อันเป็นที่มาแห่งปัญหาทั้งมวล

ประสบการณ์ของคุณยายมีคุณค่ามากนะคะที่จะช่วยชี้แนะคนรุ่นดิฉัน (แน่ะ ...พูดให้ตัวเองดูสาวขึ้น 555)

ดิฉันขอสมัครเป็นทายาทรับมรดก "พินัยกรรม..ความคิด" ด้วยคน

สุดท้าย ขอบคุณ ดอกไม้งามต้นน้อยจากระเบียงบ้านคุณยาย ที่ไกลๆ ออกไปมีถังขยะ ๓ สีบอกว่า เบื้องหลังความงามยังมีถังขยะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.กัลยา GD สำหรับความคิดที่จะผลักดันในระดับใหญ่ที่่น่าสนใจ น่าตื่นเต้น

ไม่แน่ใจว่าเราจะมีพลังขับเคลื่อนใหญ่ระดับนั้น แต่คิดว่าคุณ Sr ท่านคิดใหญ่เช่นเดียวกับอาจารย์นะคะ

สำหรับดิฉันหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยนในชุมชนแห่งนี้ เพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติจริง เกิดความสนใจที่จะขยายไปยังครอบครัว เพื่อนบ้าน และชุมชนอยู่อาศัยของพวกเรา รวมทั้งโรงเรียนเพราะใน G2K มีครูมากที่สุด

จากที่อ่านความเห็นอาจารย์ในบันทึกคุณ Sr เห็นว่าอาจารย์ได้ช่วยเชื่อมต่อความคิดกับระดับการเมืองท้องถิ่นไปแล้ว ซึ่น่าประทับใจ

ดิฉันเองก็รู้ไม่เยอะ ตอนนี้พยายามหาความรู้ให้กว้างกว่าเดิม เพื่อคิดต่อได้ง่ายขึ้น

เขียนเมื่อ 

แค่ใจมา อย่างอื่นก็มาเพียบแล้วค่ะอาจารย์วัส Wasawat Deemarn

ระดับอาจารย์หลับตาคิดเดี๋ยวเดียว อิ..อิ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณพิชัย พ.แจ่มจำรัส

change มุ่งเคลื่อนไหวในระดับนโยบาย ดิฉันก็เข้าไปลงชื่อบ่อยในเรื่องที่เห็นด้วย

สำหรับชุมชนเรา น่าจะมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่นำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งสำคัญมากนะคะ

ฐานความรู้นำไปสู่ฐานการคิด...การคิดอย่างตระหนักนำไปสู่วิธีปฏิบัติ

การปฏิบัติจากเล็กๆ ย่อมขยายใหญ่ไปเรื่อยๆ

ขอแค่เราได้เริ่มต้น

ดิฉันรู้สึกตื่นเต้นเมื่อรู้ว่าใน G2K ก็มีคนสนใจเรื่องนี้ไม่น้อยทีเดียว

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ อ.โรจน์ rojfitness

เรามาร่วมกันหาความรู้ แลกเปลี่ยน และก้าวเดินไปด้วยในชุมชนเล็กๆ ของ G2K

คุณ Sr ท่านห่วงว่าการพิมพ์ภาษาไทยท่านไม่คล่อง ท่านจึงเขียนภาษาอังกฤษ บางที อ.โรจน์อาจช่วยถ่ายทอดความคิดของคุณ Sr เป็นภาษาไทยให้สมาชิกอื่นๆ ได้เข้าถึงก็ได้นะคะ เพื่อลดอุปสรรคด้านภาษา

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูนก noktalay

พี่ตื่นเต้นยินดีมากนะคะที่ได้ทราบว่าครูนกทำเรื่องนี้ไปมากมาย

ย่อหน้าสุดท้ายของครูนกนั่นละ ที่น่าสนใจมาก เริ่มที่โรงเรียนจะไปได้กว้างและไกล

เยี่ยมๆๆๆๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่ นงนาท สนธิสุวรรณ ที่กรุณาแนะนำ

ได้ตามไปอ่านแล้ว และได้ความรู้ใหม่เพียบ เรามาร่วมกันทำต่อไปนะคะพี่

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครู krutoom ที่แนะนำให้ดิฉันรู้จักงานของครูหยิน

ดิฉันจะต้องไปติดตามครูหยินแบบเกาะติดแล้วค่ะ

เชื่อว่าครูตุ้ม (เรียกถูกมั๊ยคะ) ก็เป็นอีกท่านใน G2K ที่สนใจและปฏิบัติในเรื่องนี้

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน้อง nobita

เรามาทำคนละเล็กคนละน้อยเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา แล้วอย่าลืมเล่าสิ่งที่ กทม.ทำให้เราฟังด้วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

ว้าว..น้องหมอ ธิรัมภา

เขียนเหมือนมานั่งกลางใจพี่เชียว มาช่วยกันเขียน ช่วยกันเล่านะ

พี่เองก็ยังรู้น้อย เพียงแค่สนใจยังไม่พอ พี่ต้องหาความรู้อีกเยอะๆๆๆๆ (รอน้องเขียนมาให้อ่าน อิ..อิ..)

แค่คิดก็สนุกแล้ว!! อย่างน้องว่า

ป.ล. เดี๋ยวจะออกไปดูหนังญี่ปุ่นเรื่อง Little Forest : Winter & Spring จะดูเผื่อนะ

เขียนเมื่อ 

Wonderful things you have done nui: and I really like starting off from schools. (As we all know "From little things, big things grow".)

ครูหยิน has a school project on plastic bottles going down in Trang(?)

สมาชิกโครงการธนาคารความดีกู้วิกฤตชีวิตโลก... https://www.gotoknow.org/posts/549170

We should ask for her help.

And this is going to be a little more work having 2 places to to look and to work with. If we can have a one-stop shop (one blog with combined contents and comments), it would be easier for all. ;-)

Life isn't meant to be easy ;-) so we push on like this anyway until we have a solution.

เชียร์ครับพี่นุ้ย

..

จะกลับมาอีกครั้งนะครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณ sr

วันนี้ดิฉันจะลองขอคำแนะนำจาก อ.ขจิต ว่าเราจะทำอย่างไรในทางเทคนิค อ.ขจิตเก่งในเรื่องนี้ และใจดีค่ะ

ดิฉันจะใช้เวลาเพื่อเสาะหากัลยาณมิตรใน G2K เพื่อเชิญชวนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะคุณแสง แสงแห่งความดี...

คนที่รักธรรมชาติเช่นคุณแสงย่อมไม่พลาดเรื่องแบบนี้นะคะ

เรามาช่วยกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณ อ.จัน จันทวรรณ สำหรับคำแนะนำ

อ.ธวัชชัย ธวัชชัย และุคณวินัย วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์ ที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

น่าจะเพิ่มปุ่ม "Like" แบบเฟสบุ๊กอีกสักปุ่มนะ...จะได้ไล่กดให้แต่ละท่านเลยครับ...

รบกวนอ.จัน ช่วยกรุณปรับอักษรให้โตอีกสักนิดเถอะครับ...ผู้ชราสายตาไม่ค่อยดีแล้ววว...

สนับสนุนเต็มที่เลยครับผม.

เขียนเมื่อ 

ตัวอย่างที่ดีครับ...http://www.thailocalmeet.com/index.php/topic,58659...


เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องช่วยกันมากครับ เพราะเราให้โลกทำงานอย่างหนักหน่วงมากครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่นุ้ยที่ชี้นำบันทึกนี้ให้คุณมะเดื่อได้เข้ามาอ่าน

ระยะนี้หลาย ๆ บันทึกดี ๆ มีค่า ของมิตรรักแฟนเพลง

ของคุณมะเดื่อ ที่คุณมะเดื่อละเลย ไม่ได้แวะเวียน

เข้าไปอ่านเลย...ไม่มีอะไรจะแก้ตัว ยอมรับผิดจ้ะ

จึงรีบเข้ามาอ่านทันที ยอมรับว่าเรื่องปัญหาขยะ

ยิ่งใหญ่ และแก้ไขยากขึ้นทุกวัน ด้วยจิตสำนึำ

ของคนรุ่นใหม่ และเด็ก ๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการปลูกฝัง

ให้ตระหนักในโทษภัยในระยะยาวของขยะ....

สำหรับครูตัวเล็ก ๆ อย่างคุณมะเดื่อก็พยายามอบรม

สั่งสอนเด็ก ๆ ในระดับประถมเท่าที่จะทำได้

รวมทั้ง นำเอากระดาษเหลือใช้ มาให้เด็ก ๆ ได้นำไปทำสิ่งประดิษฐ์

นำไปจำหน่ายได้

สำหรับชุมชนคนรักษ์โลก นั้นคุณมะเดื่อเห็นดีด้วยจ้ะ

แต่ยังไม่ได้เข้าไปอ่าน บันทึก Big Problem in Thailand จ้ะพี่นุ้ัย


ตัวอย่าง ดอกไม้ และยีราฟ จากกระดาษเหลือใช้จ้ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่หนาน "พี่หนาน" เป็นอย่างยิ่งค่ะที่มาอ่าน และแนะนำ เดี๋ยวจะเข้าไปอ่าน

ได้อ่านความเห็นพี่หนานในบันทึกคุณ Sr แล้วค่ะ เยี่ยมมาก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณน้อง ทิมดาบ ค่ะ

พี่มั่นใจอยู่แล้วว่าน้องเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความคิด "รักโลก" และ "รักษ์โลก" ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะ

เขียนเมื่อ 

ชวนอ่านบันทึกนี้ของคุณ Sr ต่อนะคะน้อง ทิมดาบ

https://www.gotoknow.org/posts/588726?3023046

เขียนเมื่อ 

ไม่ผิดหวังจริงๆ สำหรับคุณครูคนนี้ คุณมะเดื่อ

ยกนิ้วให้สองโป้งเลย