Peaceful Mind ตอนที่ 5

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Peaceful Mind ตอนที่ 5


เราไปถึง รพ.สต.ทุ่งนางโอกก็เกือบจะบ่ายสอง

ทางทีมหมอครอบครัวและแกนนำชุมชนรอพร้อมที่จะเรียนรู้ร่วมกัน


ผู้ป่วย...มีอาการมาสองปีกว่าก่อนที่จะยอมรับการรักษา

มีคู่ชีวิตคอยดูแลจากที่เดินไม่ได้หลังจากยอมรับเข้ากระบวนการรักษาเริ่มที่จะนั่งได้


วันที่เราไปเยี่ยมถือว่านั่งได้นาน

แผนฟื้นฟูคือ ช่วยให้ผู้ป่วยยืนได้และมีกิจกรรมทำในช่วงกลางวัน และเครือข่ายชุมชนเข้ามาร่วมช่วยกันในการวางแผนดูแลช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจเพราะหลังจากเจ็บป่วยญาติก็ไม่ได้ประกอบอาชีพเพราะต้องคอยดูแลกัน


ในรายนี้มีภาวะซึมเศร้า

แต่ความงามที่ได้พบคือ ญาติให้ความสนใจดูแลอย่างใกล้ชิด


ความเข้มแข็งของทีมหมอครอบครัวที่ทำงานด้วยใจก็เป็นพลังที่สำคัญอย่างมากและเป็นจุดแข็งของชุมชน


ที่เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นคือ ผู้นำชุมชนเข้ามาร่วมเรียนรู้ร่วมกัน

ทีมดูแลสุขภาพ...ที่ไม่ใช่เพียงแค่หมออนามัยอย่างเดียวแต่มีการทำ care plan ร่วมกันระหว่าง พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข อสม.หมอครอบครัวและญาติ


มันดีมากๆ เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีของผู้ป่วย

และการดึงศักยภาพของชุมชนและครอบครัวมาร่วมกัน


เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ได้เรียนรู้

งดงามมาก


...

27 พฤษภาคม พ.ศ.2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)