การเดินทางจากการเปลี่ยนแปลงสู่การเรียนรู้

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การเดินทางรอบนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในวิถีคือ

ข้าพเจ้าเดินทางมาก่อนล่วงหน้าหนึ่งวัน หลายปีที่ผ่านมามักเดินทางในวันประชุมเลย

แม้มาสายแต่ก็เข้าประชุมทันนี่คือความคิดในขณะนั้น

มาปีนี้ความคิดเปลี่ยนไป

เกิดความคิดใหม่เกิดขึ้นและเป็นความรู้สึกละอายใจที่ทำในสิ่งที่ทำได้อย่างไม่เต็มที่

อาจจะเนื่องด้วยอายุที่มากขึ้นด้วยการเดินทางรวดเดียวไปกลับในวันเดียวใช้พลังงานมากเกินไป

จึงปรับเปลี่ยนมาล่วงหน้าก่อนหนึ่งวัน

ไม่ว่าจะอย่างไรสิ่งที่ปรากฏ คือเรื่องการเรียนรู้และทำความเข้าใจ

การเดินทางมาถึงที่พักก็เกิดมีเรื่องราวให้ได้รู้สึกประทับใจและซาบซึ้งใจ

แท็กซี่ที่พามาส่งพามาเส้นทางที่ใกล้มากจากสนามบินมาถึงแถวศิริราช

ระยะทางสั้น ระยะเวลาลดลง ค่าเดินทางก็ถูกลง

จากทุกครั้งร่วมสามร้อยบาทรอบนี้เพียงร้อยเจ็ดสิบบาทและเมื่อผ่านที่ประทับองค์ในหลวงพี่แท็กซี่ก็ยกมือไหว้...

เมื่อถึงที่พักข้าพเจ้าลองคำนวณถ้าบวกห้าสิบบาทตามสนามบินค่าโดยสารก็จะเท่ากับ ๒๒๐ บาท

ข้าพเจ้าเคยได้รับการสอนเรื่องจ่ายค่าแท็กซี่ว่า คือ บ้าน คือครอบครัว คือค่าเทอมของลูก คือค่ารักษาพยาบาล และคือชีวิตของเขาและครอบครัว...ข้าพเจ้าประทับใจและซาบซึ้งคำสอนนี้จากพระอาจารย์มากยิ่งเมื่อมาคลุกคลีกับชาวบ้านและเด็กๆ ที่วัดได้มองเห็นความเชื่อมโยงและลึกซึ้งดังกล่าว

จากค่าโดยสารเพียงร้อยเจ็ดสิบจึงถูกหยิบยื่นให้เป็นสามร้อยเท่าราคาทุกครั้งที่เคยจ่าย

แววตาที่แท็กซี่มองมาประทับใจเข้าไปในดวงจิตของข้าพเจ้า พี่เขาก็เป็นคนอีสานเช่นเดียวกันแต่ความทุกข์ยากจึงได้ประกอบอาชีพนี้ มือที่ยกขึ้นไหว้กับคำพูดที่ขอบคุณมันอ่อนโยนและไพเราะมาก

ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจและประทับใจในความคิดและการตัดสินใจของตนเองยิ่งนัก

มันคือคุณธรรมที่ถูกบ่มเพาะจากพ่อและแม่ตลอดจนครูบาอาจารย์...และเป็นสิ่งที่งอกงามเสมอ

วันเดินทางกลับ

คืออีกหนึ่งความหมาย เมื่อ ผศ.ดร.ภกญ.นันทวรรณร่วมนั่งรถมาด้วยกันที่สนามบินดอนเมือง

ทัศนะที่เปิดให้ได้เรียนรู้ได้เห็นความนุ่มนวลและอ่อนโยนของอาจารย์นัน

ข้าพเจ้าเรียกสิ่งนั้นว่า จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าความเป็นเภสัชกร

การมองความหมายของการสร้างคนคนหนึ่งในฐานะความเป็นอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์เพื่อออกไปเป็นเภสัชกรมันยิ่งใหญ่

ข้าพเจ้าบอกอาจารย์นันว่าเป็นวาสนาที่ได้ร่วมเดินทางแม้เป็นระยะที่สั้น

แต่ลึกล้ำต่อการเรียนรู้ของข้าพเจ้าอย่างยิ่ง

ด้วยหัวใจแห่งความนอบน้อมที่ทำให้ได้พบกับบุคคลสองคนที่นอบน้อมและอ่อนโยน

ที่ต่างเวลาได้มาพบกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)