แม่ชีน้อย (เมษา ๒๕๕๘)

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

๑ เดือนเต็มในการสร้างบารมีของแม่ชีน้อย

เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ของการได้เกิดมา ซึ่งไม่เพียงแค่การเกิดมาเท่านั้น วาสนาและโอกาสก็เป็นสิ่งสำคัญอันลึกซึ้ง

ผู้คนมักละเลยในเรื่องโอกาสและการก้าวผ่านห้วงแห่งกิเลสที่นอนเนืองอยู่ในใจ...

การได้มาซึ่งบารมีไม่ใช่เรื่องบังเอิญ หากแต่เป็นเรื่องที่เราลงมือสร้างเหตุนั้นด้วยตนเอง กระทำด้วยตนเอง ธรรมะไม่เคยสอนเรื่องของความบังเอิญ สอนแต่เหตุและผล

มีเหตุจึงมีผล

มีสิ่งนี้เกิดขึ้นจึงมีผลเกิดขึ้น

การบวชครั้งนี้มีแม่ชีที่เคยบวชมาก่อน 5 คน และบวชครั้งแรก 3 คน

***ลาสึกออกไปก่อน 3 คน

เมล็ดพันธุ์แห่งศีล-ธรรมได้ถูกหว่านและบ่มเพาะฝังรากไปในดวงจิตของเขาไปตราบนานมากกว่าอายุขัยของเขา

การปฏิบัติธรรมเพื่อละออกจากกิเลสในความเป็นปัจจุบันไม่ได้ง่ายเลยเพราะมีสิ่งมายั่วเย้ายั่วยุมากมายจากแบบหยาบไปจนถึงละเอียด

บนเส้นทางของแม่ชีน้อย...หัวใจสำคัญคือ การฝึกฝนการลงมือปฏิบัติ นับตั้งแต่ ...

"ละความชั่ว ฝึกรักษาศีล ปฏิบัติหัดปัญญาผ่านวิถีชีวิตประจำวัน...เผชิญหน้ากับกิเลสที่ฟุ้งขึ้นมาและก้าวผ่านมันไปด้วยปัญญา...ด้วยความเข้าใจ"

อนุโมทนาบุญกับทุกดวงจิตที่มาร่วมเรียนรู้และสร้างบารมีร่วมกัน

สาธุ สาธุ สาธุ

พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดหนองหญ้า จ.นครพนม

แม่ชีตุ๊ก แม่ครู. แม่ชีมดแดง

วัดหลวงพ่อพระใส จังหวัดหนองคาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต้นกล้าแห่งอนาคตความเห็น (1)

สาธุครับ