ค่าว "เสียดายภูมิปั๋ญญา ๕"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ค่าว "เสียดายภูมิปั๋ญญา ๕"

...

ไก่ตี๋ไก่เลี้ยง...ฟังเสียงแข่งขัน...ตี๋กั๋นมันมัน...อยู่ในหมู่บ้าน

ใส่สุ่มครอบหัน...ตั๋วมันตี่ฮ่าน...บ่อก่อยชำฮาญ...จ้ำฟก

หรือมันชอบหนี...ราวีไล่วก...จิ้กก๋วนกั๋นใต้...จายคา

"ลุงสวน"กำแล้ว...จ่วยแก้ปั๋ญหา..."แป๋งสุ่มไก่"มา...แก้ปั๋ญหาได้

อยู่ตังบ้านเหนือ...ไค่เบื่อหลานใกล้...ออกนอกโต่งไป...แถมเมาะ

ขุดสระเลี้ยงปล๋า...ข้างนาผ่อเลาะ...สานสุ่มอยู่ใกล้...ห้างนา

ห้วยดินดำหั้น...กันอยากเซาะหา...ซื้อสุ่มไก่มา...อู้จ๋าเปิ่นได้ ๆ

...

บ่อได้ก่าโฆษณาเหมือนกั๋นเน่อ...บอกกล่าวครูภูมิปั๋ญญาแถมคนเบาะดายครับ...

...

"พี่หนาน"

เขียนเมื่อ 25/03/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (1)

-สวัสดีครับพี่หนาน

-รูปใหม่ดูชัดเจน...อิๆ

-ค่าว.....อ่าน ๆ ๆค่าว..

-เดียวตวยไปอ่านค่าวต่อ 55

-พี่หนานสบายดีนะครับ?