ค่าว "เสียดายภูมิปั๋ญญา ๔"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ค่าว "เสียดายภูมิปั๋ญญา ๔"

...

เสื้อผ้าเฮากั๊บ...อยากปรั๊บขยาย...ตั๊ดใหม่บอกจาย..."หนานเย็น"หนาเจ้า

เปิ่นมีฝีมือ...เลื่องลืองานเข้า...อู้ม่วนจวนเฮา...ซะป๊ะ

งานบุญวัดเหนือ...จ่วยเหลือบ่อละ...ก๋ำไมค์อู้ได้...เนอนาย

คาราโอเก๊ะ...ฮ้องได้หลากหลาย...แต่งตั๋วสไตล์...เอลวิสเพรสลี่ย์

ครูภูมิปั๋ญญา...ไค่จ๋าบอกจี้...เปิ่นเป๋นคนดี...กวรยก

ฝากถ้อยกำเขียน...ใจ่เพียรหื้อฮก...ฮู้หันกั๋นไว้...พ่องนา

แต่งตั๋วแม่เจ๊า...ผ้าเก่าแล้วหนา...จะตั๊ดใหม่มา...ถามราคาได้ ๆ

...

บ่อได้ก่าโฆษณาเน่อ...บอกกล่าวครูภูมิปั๋ญญาเบาะดายครับ...

...

"พี่หนาน"

เขียนเมื่อ 25/03/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (0)