ค่าว "เสียดายภูมิปั๋ญญา ๓"

"พี่หนาน"
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ค่าว "เสียดายภูมิปั๋ญญา ๓"

...

ไก่หมุน "อาวอู๊ด"...พิสูจน์หื้อหัน...เป๋นของสำคัญ...กิ๋นกั๋นบ่อหน้อย

แวะซื้อแวะหา...รถลาลากอ้อย...งานกิ๋นงานปอย...คล่องนัก

เปิ่นจั่งสรรหา...ของมาเตื่อมพัก...ถ้าปี่ถ้าน้อง...เนอนาย

ต้มแซ่บลาบหลู้...เปิ่นก่อมีขาย...ขนมน้ำวาย...หลากหลายแต้เจ้า ๆ...

...

ลุงอู๊ด ร้านเปิ่นจื่อว่า "บำรุงไก่หมุน" อยู่ถนนสายบ้านแพะ-แสนขันใกล้วัดราชคีรีวิเศษ...ท่านใดสนใจ๋ก่อไปแวะเวียนซื้อหากั๋นได้เน่อออ...

...

"พี่หนาน"

เขียนเมื่อ 25/03/2558

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์ กลอน โคลง ฉัน ค่าวความเห็น (0)