ภาพ อารมณ์ ความรู้สึก

ภาพวาดบางที่มันสื่ออารมณ์ ความรู้สึกบางอย่างภายในจิตใจลึกๆ ของฉัน

นี้คือ ผลงานจิตตก ไม่มีราคาใดมาเทียบได้


ปุย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฉันนี้แหละ ชื่อ ปุยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แปลกตาดีจัง ศิลปะอะไรครับ